Med över 190 hotell runt om i Norden och Baltikum tycker vi det är viktigt att vara en snäll granne. Vi vill göra skillnad för människor och miljö i våra närområden och grannskap, och vill vara förebilder för resten av samhället. Vi kallar det The Good Neighbour.

Vi stöttar med insamlingar, miljöarbete och integration

Nästan alla våra hotell ute i Norden och Baltikum gör redan något bra för sina grannskap, ett tydligt exempel på det är den populära årliga insamlingen Ensam julgran söker klappar. Hotellen samlar då in julklappar från alla som vill bidra och dessa skänks till barn som annars inte hade fått någon klapp. Ett annat exempel är Comfort Hotel Børsparken i Oslo som är väldigt duktiga på att inte låta någon mat gå till spillo. Mat som blir över efter exempelvis frukostbuffén skänker de till välgörenhetsorganisationer. Ytterligare ett exempel är Clarion Hotel Stockholm som stöttar nyanlända. Det gör de bland annat genom att anordna familjedagar då hotellets personal med familjer och de nyanlända familjerna leker, sportar, dansar och umgås. Clarion Hotel Stockholm har även samlat in cyklar från generösa stockholmare som sedan ca 100 nyanlända vuxna och barn fick glädje av.

Exemplen ovan är bara några få av väldigt många! Men för att utveckla och skapa ännu fler av dessa goda gärningar så lanserar vi vårt senaste projekt: The Good Neighbour! Där uppmanar vi ALLA våra hotell att fokusera extra mycket på att göra goda gärningar i sitt samhälle.

Någon du känner som bör belönas?

Eller behöver pengar till ett projekt som bidrar till att göra något bra för miljön eller människorna i ditt grannskap? Sök om stöd från The Good Neighbour fonden! Vi har stöttar lokala projekt med upp till 10 000 kr. Allt du behöver göra för är berätta om dig, eller någon du känner, och om projektet här. Sök innan 1 september!

Den 16 april går startskottet för #thegoodneighbour, följ med på Facebook, Instagram och här på vår hemsida för att se vad som sker ute på våra hotell och i våra grannskap!