Den här sidan är gjord för nyare webbläsare. För bäst upplevelse, uppgradera din webbläsare till senaste version.

Arbeta hos oss

Mångfald och integration

Hotellbranschen är en bransch som kännetecknas av mångfald. Flertalet av de anställda – och de i ledande ställning – är kvinnor. Var fjärde medarbetare har utomskandinavisk bakgrund.

Nordic Choice tar ansvar för integrationen

Vi ska vara ett företag som skapar positiva värden genom att främja mångfald och integration. Vi ska ta ansvar för integrationen av nya skandinaver.

Integrationen är en stor samhällsutmaning i de skandinaviska länderna, men mångfalden stärker också samhället och skapar möjligheter. 26 % av våra medarbetare har utomskandinavisk bakgrund. I den här gruppen hittar vi många olika nationaliteter och språk. Vi har plats till flera och jobbar också för att lyfta fram flera personer till ledande ställningar. Av våra anställda är 61 % kvinnor. Kvinnor i ledande ställning utgör 63 %. Möt några av våra medarbetare

Flyktingar i arbete

 

Genom kommunernas introduktionsprogram för nyanlända flyktingar ställer vi praktikplatser till förfogande vid våra hotell. Vi erbjuder många olika tjänster och kan också inkludera flyktingar med begränsade språkkunskaper och brisfällig utbildning och arbetserfarenhet. På det sättet hjälper vi dem som i annat fall kanske skulle kvarstå i utanförskap. Vi jobbar nu för att alla våra hotell i Norge och Sverige ska erbjuda samma möjligheter.

Quality Hotel 33 på Økern i Oslo var det första pilothotellet i samarbetet med NAV Grünerløkka och deras introduktionsprogram. Ali Hassan Dhiisow (Somalia), Frewini Teclemariam (Eritrea), Sheama A. Abdullatif (Irak) och Kaltoum Idriss Ahmed (Djibouti) har fått värdefull arbetspraktik under kunnig och omsorgsfull vägledning av husfrun Ana Rita Årdal. Praktikanterna har visat ett imponerande engagemang under praktikperioden och har jobbat mot sitt mål om en anställning på hotellet.

Goda möjligheter internt

Nu jobbar vi målinriktat för att höja andelen avdelningschefer med utländsk bakgrund. Från hösten 2012 genomför vi kurser för att höja baskompetensen hos potentiella chefer. Kurserna stöds av VOX och målet är att lyfta fram flera av våra “stjärnor”. 8,7 % av våra mellanchefer har i dag utomskandinavisk bakgrund. Denna andel ska växa.

2.210.164.555 25

Bokningskod

Har du en bokningskod? Lägg in den här för att göra en sökning. Vill du boka med företagsavtal eller bonuspoäng: Logga in på Min sida.

Bokningskod måste anges

Bokningskoden är tillagd

Bokningskoden är tillagd.

OK