Den här sidan är gjord för nyare webbläsare. För bäst upplevelse, uppgradera din webbläsare till senaste version.

Registrera en webbprofil

1. Personlig information

Fyll i titel

Fyll i förnamn

Fyll i efternamn

Fyll i födelsedatum (datum/månad/år)

Fyll i mobiltelefon

Fyll i e-postadress

Fyll i e-postadress igen

Fyll i gatuadress

Fyll i gatuadress

Fyll i postnummer

Fyll i stad

Fyll i land

Fyll i stat

Fyll i språk

Några fält behöver korrigeras. Kontrollera formuläret

  • Namn:
  • Födelsedatum (datum/månad/år):
  • Mobiltelefon:
  • E-post:
  • Adress:
  • Postnummer:
  • Stad:
  • Land:
  • Län:
  • Språk:

2. Företagsavtal

Företaget kunde inte hittas. Var vänlig försök igen.

Företags-ID:

Välkomstmeddelande

Vi kunde inte hitta det valda företagsavtalet. Var vänlig använd ett annat företags-ID.

Företags-/organisations-ID:


Telefon:
Adress:

Inget företagsavtal

3. Villkor

Felaktigt val av informationskanaler

Var vänlig kontrollera att du har godkänt villkoren.

Några fält behöver korrigeras. Kontrollera formuläret.

Du godkänner Villkoren.

Aktiveringslänken skickas till din e-postadress:

Villkor

Villkor för lagring och användning av personuppgifter för användare som upprättar webbprofiler

Användare av Nordic Choice Hotels kan upprätta en webbprofil så att personuppgifter och valda intressen/behov kan plockas fram vid senare tillfälle för att förenkla beställningsprocessen och anpassa information och tjänster i linje med användarens profil. Nordic Chocie Commercial Services AS är ansvarig för de personupplysningar som användaren uppger vid registrering av profil på Nordic Choice Hotels webbsidor. Personuppgifter, intressen och speciella önskemål/behov lagras tillsammans med eventuella bokningsdata och köphistorik. Upplysningarna kan användas av Nordic Choice Hotels för att anpassa webbtjänsten efter kundens behov. Postadress, e-postadress och mobilnummer kan komma att användas för att skicka användaren information och erbjudanden inom ramen för norsk, svensk och dansk lag och gällande regler. Användaren kan närsomhelst välja om du inte vill ha information och erbjudanden genom att markera detta på ”Min sida” eller genom att kontakta kundservice.

Användaren är berättigad att kunna se, rätta och radera sina personuppgifter.

Nordic Choice Hoetls förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och användaren förpliktar sig att hålla sig uppdaterad om de aktuella villkoren för webbtjänsten.

Innehavare av webbprofil (användare) samtycker i och godkänner att Nordic Choice Hotels registrerar och använder personupplysningar enligt gällande lagstiftning och dessa villkor.

Användaren har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Nordic Choice få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om användaren. Eventuella felaktiga personuppgifter kan användaren be att få rättade. Användaren kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas till Kundservice genom att du antingen skickar e-post till booking@choice.se, eller genom att du kontaktar kundservice per telefon +46 771 666 700.


För personer under 18 år krävs som utgångspunkt vårdnadshavares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år och att din vårdnadshavare samtycker till att Nordic Choice lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Nordic Choice förbehåller sig rätten att få samtycket verifierat. Kan inte samtycket verifieras förbehåller sig Nordic Choice rätten att avregistrera och spärra kontot.

Uppdaterat 29 maj 2013

2.180.162.605 25

Bokningskod

Har du en bokningskod? Lägg in den här för att göra en sökning. Vill du boka med företagsavtal eller bonuspoäng: Logga in på Min sida.

Bokningskod måste anges

Bokningskoden är tillagd

Bokningskoden är tillagd.

OK