Den här sidan är gjord för nyare webbläsare. För bäst upplevelse, uppgradera din webbläsare till senaste version.

Bli medlem i Nordic Choice Club

1. Personlig information

Villkor

Medlemsvillkor avseende allmänna villkor kring medlemskapet. Dessa medlemsvillkor gäller för alla medlemmar från och med 15 mars 2012, och ersätter samtidigt alla tidigare gällande villkor.

1. Medlemskap/Allmänna villkor

1. Medlemskapet i Nordic Choice Club är personligt och beviljas endast personer som har fyllt 18 år. Medlemskapet med sina förmåner kan inte utnyttjas av andra än de som är medlemmar.

2. Medlemmen samtycker till och godkänner att Nordic Choice Club registrerar och behandlar medlemmens personuppgifter i enlighet med gällande lagar och dessa medlemsvillkor. Nordic Choice Commercial Services AS är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som en medlem samtycker till att ge. Uppgifterna samt köp- och uttagsinformation, kan användas av Nordic Choice Hotels och deltagande företag för att administrera Nordic Choice Club, inklusive lagring och beräkning av dina bonuspoäng. Medlemmens adress, e-postadress och mobilnummer kan komma att användas i marknadsföringssyfte och till kommunikationsändamål inom ramen för norsk, svensk och dansk lagstiftning och gällande regler.

3.  Medlemmen har rätt till insyn och rättelse av din personliga information. Medlemmen kan återkalla sitt samtycke till att Nordic Choice Commercial Services AS registrerar och behandlar sin personliga information. Ett återkallande av samtycke kommer att behandlas som en uppsägning av medlemskapet i Nordic Choice Club, se avsnitt 1.10.

4. Det utfärdas ett medlemskort som bevis på medlemskapet. Medlemmen ansvarar för att visa fram medlemskortet eller uppge medlemsnummer på hotellen för att få bonuspoängen registrerad och kunna få sina personliga förmåner. Medlemskortet skall vara signerat av medlemmen.

5. Vid missbruk av medlemskortet eller bonusprogrammet förbehåller sig Nordic Choice Club rätten att utesluta medlemmen från bonusprogrammet. En sådan misskötsel kan, men inte uteslutande, bestå av grovt eller respektlöst uppförande inför hotell, anställda eller partner, kriminella handlingar eller handlingar som generellt uppfattas som omoraliska eller oetiska eller som utgör ett brott mot aktuella medlemsvillkor.

6. Medlemmen ansvarar för att på förhand informera sin arbetsgivare och få dennes godkännande vid behov när medlemmen räknar med att tjäna bonuspoäng i Nordic Choice Club baserat på övernattningar som betalas av arbetsgivaren. Nordic Choice Club kan under inga omständigheter hållas ansvarig om medlemmen inte informerar och/eller får arbetsgivarens samtycke på förhand. Nordic Choice Club rekommenderar generellt medlemmar att få arbetsgivarens samtycke för användning av bonuspoäng.

7. Om bonuspoäng som är intjänade i samband med arbete används för privat bruk kan användningen i vissa rättskipningsområden, som till exempel i Sverige, Norge, Finland och Danmark, ha skattemässiga konsekvenser. Medlemmen är skyldig att informera arbetsgivare och/eller relevanta myndigheter om detta och betala alla gällande skatter och avgifter som följer av bruket. Nordic Choice Club frånsäger sig allt ansvar för skatter eller skatteskyldighet som åligger medlemmen i detta avseende.

8. Nordic Choice Hotels förbehåller sig rätten att avveckla Nordic Choice Club med sex månaders varsel till medlemmarna. Ett sådant varsel kan förmedlas via e-post eller publiceras på Nordic Choice Clubs hemsida.

9. I händelse av att Nordic Choice Club måste avvecklas på grund av förhållanden i ett lands lagstiftning eller ett domstolsbeslut, eller som följd av ett förbud från ett lands myndigheter, ansvarar Nordic Choice Hotels inte för den förlust en sådan avveckling eventuellt kan innebära för den enskilde medlemmen. Nordic Choice Club kommer i möjligaste mån försöka ge varje medlem ett snabbt  besked, om förhållanden som behandlas under denna punkt skulle inträffa. Punkt 8 ovan gäller inte vid avveckling enligt denna bestämmelse.

10. Medlemmen kan när som helst säga upp sitt medlemskap i Nordic Choice Club. Uppsägning skall ske genom skriftlig anmälan till Nordic Choice Club:
 
E-post: customerservice@choiceclub.net
Brev: Nordic Choice Kundservice
Värmdövägen 84
131 54 Nacka

Uppsägningen träder i kraft omedelbart från det datum Nordic Choice Club får meddelande om uppsägningen. En uppsägning av medlemskapet innebär att medlemmen inte längre kan utnyttja intjänade bonuspoäng, se kravet på aktivt medlemskap vid användning av bonuspoäng, se avsnitt 4.1.

11. Nordic Choice Club kan fritt och ensidigt ändra medlemsvillkoren utan ytterligare meddelande till enskild medlem. Sådana ändringar får, om inte annat anges, omedelbar verkan. Nordic Choice Club kommer att meddela ändringar i villkoren på hemsidan, men medlemmen ansvarar för att hålla sig uppdaterad i förhållande till eventuella ändringar av villkoren.

12. Som gällande medlemsvillkor för Nordic Choice Club räknas de medlemsvillkor som under varje enskild tidpunkt finns att läsa på Nordic Choice Clubs hemsida.

2.500.291.000 27
Bokningskod

Har du en bokningskod? Lägg till den här för att se tillgänglighet. Vill du boka med företagsavtal, bonuspoäng eller se medlemspriser: Logga in

Spara

Bokningskod måste anges

Valt rum

rum Ta bort rum

Lägg till rum
Bokningskoden är tillagd

Din bokningskod har lagts till.

Please note

Are you sure you want to change language?

Please note that if you have initiated a booking or logged in to My page, you will have to start over.