Gå till huvudsida
Stäng

Den här sidan är gjord för nyare webbläsare. För bäst upplevelse, uppgradera din webbläsare till senaste version.

Uppgradera till nyare version Visa inte detta meddelande igen

Nordic Choice Club

6. Medlemsförmåner

Medlemsvillkor avseende medlemsförmåner. Dessa medlemsvillkor gäller för alla medlemmar från och med 15 mars 2012, och ersätter samtidigt alla tidigare gällande villkor.

6. Medlemsförmåner

1. För enskilda medlemsnivåer: BLUE, SILVER, GOLD och PLATINUM har olika medlemsförmåner, som bygger på att ju högre nivå, desto fler förmåner kan medlemmen utnyttja.

2. Medlemsförmåner som tilldelas den enskilda medlemsnivån gäller enligt vad som framgår i medlemsvillkoren vid varje enskild tidpunkt.

3. På SILVER- eller GOLD-nivå kan medlemmen välja två (SILVER) eller tre (GOLD) personliga förmåner. De valda förmånerna kan inte träda i kraft förrän vid nästa hotellbesök och senast till och med 48 timmar efter att medlemmen har lagrat sina val på sin personliga medlemsprofil på Nordic Choice Clubs hemsida. Medlemmar på SILVER- eller GOLD-nivå har också möjlighet att välja bort de personliga förmånerna mot en procentuell ökning i intjäningen av bonuspoäng till de under varje tidpunkt gällande procentsatserna, se nedan.
 
4.  Vid användning av ”Rumsgaranti 48/24 timmar före ankomst” kan Nordic Choice Club inte garantera rumskategorin.

5. I Sverige får varje medlem en restaurangkupong per dag. Restaurangkupongen  är personlig och datummärkta och gäller endast  under angivet datum. De kan inte heller ackumuleras eller lösas in till kontanter och det erbjuds ingen växel.

1.913.149.030 27