Den här sidan är gjord för nyare webbläsare. För bäst upplevelse, uppgradera din webbläsare till senaste version.

Fullständiga medlemsvillkor

Dessa medlemsvillkor gäller för alla medlemmar från och med maj 2017 och ersätter samtidigt alla tidigare gällande villkor. Nordic Choice Hotels förbehåller sig rätten att, enligt bestämmelserna nedan, ändra medlemsvillkoren.

 

1. Medlemskap/Allmänna villkor

1.1. Medlemskapet i Nordic Choice Club är personligt och beviljas endast personer som har fyllt 18 år. Medlemskapet med sina förmåner kan inte utnyttjas av andra än de som är medlemmar.

1.2. Medlemmen samtycker till och godkänner att Nordic Choice Club registrerar och behandlar medlemmens personuppgifter i enlighet med gällande lagar och dessa medlemsvillkor. Nordic Choice Commercial Services AS är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som en medlem samtycker till att ge. Uppgifterna samt köp- och uttags-information, kan användas av Nordic Choice Hotels och deltagande företag för att administrera Nordic Choice Club, inklusive lagring och beräkning av bonuspoäng. Medlemmens adress, e-postadress och mobilnummer kan komma att användas i marknadsföringssyfte och till kommunikationsändamål inom ramen för gällande regler inom norsk, svensk och dansk lagstiftning.

1.3. Medlemmen har rätt till insyn och rättelse av sin personliga information. Medlemmen kan återkalla sitt samtycke till att Nordic Choice Commercial Services AS registrerar och behandlar dennes personliga information. Ett återkallande av samtycke kommer att behandlas som en uppsägning av medlemskapet i Nordic Choice Club, se avsnitt 1.10.

1.4. Det utfärdas ett medlemskort som bevis på medlemskapet. Vid registrering via web sänds medlemskort endast ut till invånare i Norden och Baltikum. Medlemmen ansvarar för att visa fram medlemskortet eller uppge medlemsnummer på hotellen för att få bonuspoäng registrerade och kunna få sina personliga förmåner. Medlemskortet skall vara signerat av medlemmen.

1.5. Vid missbruk av medlemskortet eller bonusprogrammet förbehåller sig Nordic Choice Club rätten att utesluta medlemmen från bonusprogrammet genom att avsluta medlemskapet. En sådan misskötsel kan, men inte uteslutande, bestå av grovt eller respektlöst uppförande inför hotell, anställda eller partners, kriminella handlingar eller handlingar som generellt uppfattas som omoraliska eller oetiska eller som utgör ett brott mot aktuella medlemsvillkor.

1.6. Medlemmen ansvarar för att på förhand informera sin arbetsgivare, och få dennes godkännande vid behov, när medlemmen räknar med att tjäna bonuspoäng i Nordic Choice Club baserat på övernattningar som betalas av arbetsgivaren. Nordic Choice Club kan under inga omständigheter hållas ansvarig om medlemmen inte informerar och/eller inte får arbetsgivarens samtycke på förhand. Nordic Choice Club rekommenderar generellt medlemmar att få arbetsgivarens samtycke för användning av bonuspoäng.

1.7. Om bonuspoäng som är intjänade i samband med arbete används för privat bruk kan användningen i vissa rättskipningsområden, som till exempel i Sverige, Norge, Finland och Danmark, ha skattemässiga konsekvenser. Medlemmen är skyldig att informera arbetsgivare och/eller relevanta myndigheter om detta och betala alla gällande skatter och avgifter som följer av bruket. Nordic Choice Club frånsäger sig allt ansvar för skatter eller skatteskyldighet som åligger medlemmen i detta avseende.

1.8. Nordic Choice Hotels förbehåller sig rätten att avveckla Nordic Choice Club med sex månaders varsel till medlemmarna. Ett sådant varsel kan förmedlas via e-post eller publiceras på vår hemsida.

1.9. I händelse av att Nordic Choice Club måste avvecklas på grund av förhållanden i ett lands lagstiftning eller ett domstolsbeslut, eller som följd av ett förbud från ett lands myndigheter, ansvarar Nordic Choice Hotels inte för den förlust en sådan avveckling eventuellt kan innebära för den enskilde medlemmen. Nordic Choice Club kommer i möjligaste mån försöka ge varje medlem ett snabbt besked om förhållanden som behandlas under denna punkt skulle inträffa. Punkt 1.8 ovan gäller inte vid avveckling enligt denna bestämmelse.

1.10. Medlemmen kan när som helst avsluta sitt medlemskap i Nordic Choice Club. Uppsägning skall ske skriftligen till Nordic Choice Club:

E-post: booking@choice.se
Brev: Nordic Choice Hotels Kundservice
Värmdövägen 84
131 54 Nacka

Uppsägningen träder i kraft omedelbart från det datum Nordic Choice Club får meddelande om uppsägningen.

1.11. Ett avslutat medlemskap, oavsett orsak till avslut, innebär att medlemmen inte längre kan utnyttja intjänade bonuspoäng, se kravet på aktivt medlemskap vid användning av bonuspoäng, se avsnitt 4.1.

1.12. Nordic Choice Club kan fritt och ensidigt ändra medlemsvillkoren utan ytterligare meddelande till enskild medlem. Sådana ändringar får, om inte annat anges, omedelbar verkan. Nordic Choice Club kommer att meddela ändringar i villkoren på hemsidan. Men den enskilde medlemmen ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad i förhållande till eventuella ändringar av villkoren.

1.13. Som gällande medlemsvillkor för Nordic Choice Club räknas de medlemsvillkor som under varje enskild tidpunkt finns att läsa på vår hemsida.

2. Bonuspoäng

2.1. Bonuspoäng är giltiga i tre år (36 månader) från den månad då de tjänades. Därefter förfaller bonuspoängen automatiskt och kan därmed inte utnyttjas längre. Vid bonusuttag används de äldsta, giltiga bonuspoängen först.

2.2. Intjänade bonuspoäng och medlemsnummer är personliga och kan inte kopplas ihop med andra medlemmars bonuspoäng eller omvandlas till kontanter.

2.3. Endast den enskilde medlemmens egen omsättning i Nordic Choice Club är bonusgrundande. Det betyder att medlemmen tjänar bonuspoäng för sin egen hotellvistelse, oavsett vem som betalar för övernattningen. Medlemmen kan inte få bonuspoäng för någon annan än den enskilde medlemmen. Dock ges det bonuspoäng, men inte kvalificerande natt,om medlemmen i samband med sin vistelse bokar extra rum till familjemedlemmar från eget hushåll. 

2.4. Dubbla bonuspoäng, bonus för webbokning samt extra bonus ges med utgångspunkt från grundbeloppet (bonuspoäng som ges vid övernattning).

3. Intjänande av bonuspoäng

3.1. Det ges en bonuspoäng per betald krona, eller 10 poäng per euro, för logi inklusive frukost samt för eventuell extrasäng vid boende på Nordic Choice-hotellen i Norden och Baltikum. Det ges inga bonuspoäng för övernattning på Aronsborgs konferenshotell eller Losby Gods. Vid paketerbjudanden, specialpriser med mera, gäller egna beräkningar för bonuspoäng (se punkt 3.5 och 3.6). Det ges inte bonuspoäng på bokade men ej utnyttjade nätter, det vill säga no-show. 

3.2. Det ges en bonuspoäng per betald krona på restaurang (endast mat) som hör till hotellet vid vistelse i Norge och Danmark på Clarion Hotel®, Quality Hotel™ eller våra fristående hotell. Notan måste registreras på räkningen för hotellrummet och betalas vid utcheckning och summan för restaurangpoäng är begränsad till 4 000 bonuspoäng per vistelse. Med vistelse menas den enskilde medlemmens sammanhängande nätter på det aktuella hotellet. Poäng för restaurangbesök kan inte tjänas på de Collection-hotell som finns inom Clarion Hotel®. 

3.3. För övernattning som betalas med bonuspoäng (bonusnatt), samt vid "Complimentary"-rum, ges inga bonuspoäng.

3.4. Medlemmen får 750 bonuspoäng per natt för egen övernattning på Choice-hotell utanför Norden och Baltikum. Förutsatt att medlemmen skickar in en kopia av kvittot från det aktuella hotellet till Nordic Choice Hotels kundservice för registrering. Det beräknas inte kvalificerande övernattningar (högre medlemsnivå) för sådan vistelse.

3.5. Inga bonuspoäng ges vid betalning för arrangemang/bröllop/middagar och liknande, men medlemmen kan få bonuspoäng för egen övernattning. Om medlemmen övernattar i samband med paketpriser (konferenspaket, spapaket, hel- och halvpension med mera) där logi står för en del av totalpriset men det inte är specificerat hur stor andel, får medlemmen, begränsat till egen övernattning, 1000 bonuspoäng per natt.

3.6. Medlemmen får 500 bonuspoäng per natt vid övernattning i samband med rabatterade specialpriser som till exempel, men inte uteslutande, bussoperatörer, personalpriser och liknande. Denna typ av övernattning ger 0,5 kvalificerande nätter per natt. Undantag kan förekomma för vissa personalavtal där varken kvalificerande natt eller bonuspoäng ges.

3.7. Bonuspoäng eller kvalificerande natt ges inte för hotellvistelser på Nordic Choice Hotels som bokas genom nätbaserat resebolag inklusive, men inte uteslutande, Expedia.com, Hotels.com, Booking.com, Orbitz.com, CheapTickets.com, Priceline.com och så vidare.

3.8. En medlemsperiod omfattar tolv månader räknat från den månad medlemmen registrerades som medlem.

3.9. Medlemmen kan efterregistrera bonuspoäng upp till sex månader efter datum för vistelsen genom att ansöka om detta på vår hemsida.

4. Uttag av bonuspoäng – satser

4.1. Uttag av bonuspoäng förutsätter medlemskap i Nordic Choice Club och tillräckligt antal giltiga bonuspoäng på kontot. Bonusövernattning kan äga rum efter att bonuspoängen förfallit (upp till 11,5 månader efter) men måste bokas innan bonuspoängen förfaller. Bonuspoängen måste täcka hela vistelsen och kan inte kombineras med annat betalsätt för delbetalning av rum. För avbokningar inom ordinarie avbokningstid kan nyttjade bonuspoäng återföras, förutsatt att de inte förfallit sedan bokningen gjordes. Bokning av bonusuttag sker via Min sida på vår hemsida eller via Nordic Choice Hotels kundservice.

4.2. Bonusövernattning förutsätter ledig kapacitet av standardrum på hotellet. I denna kategori har det avsatts ett begränsat antal rum för varje enskilt hotell. På vissa hotell kan även ett begränsat antal rum av andra rumstyper erbjudas för bonusbokning. Även om alla bonusrum är bokade kan det finnas lediga rum i andra prisklasser. Medlemmen uppmanas att boka bonusövernattning i god tid.

4.3. Presentkorten "Be my Guest" har maximalt tolv månaders giltighet och gäller endast för hotellen inom Nordic Choice Hotels. Giltigheten är begränsad till bonuspoängens giltighetsdatum. Presentkortets värde kan inte delas upp på flera vistelser. Presentkortet måste täcka hela rumskostnaden och kan inte kombineras med annat betalsätt för delbetalning av rum. Presentkorten kan inte förlängas eller återföras som bonuspoäng till bonuspoängkontot.

4.4. I samband med bonusövernattning kostar en extrasäng från 5 000 bonuspoäng. Bokning av extrasäng förutsätter att rummet har kapacitet för och att hotellet har tillgänglighet på extrasängar. Bonuspriset för spjälsäng varierar mellan hotellen. För att betala extrasäng/spjälsäng med pengar i samband med bonusbokning, kontakta hotellet för bokning.

4.5. För bonusuttag gäller följande

Bonusrum hos Nordic Choice Hotels

En bonusövernattning gäller för två personer inklusive frukost. Aktuella bonuspriser och tillgänglighet för respektive hotell visas på vår hemsida när man är inloggad på Mina Sidor. Bokning av bonusnatt blir tillgängligt på Mina Sidor så snart medlemmen uppnått minst 7500 poäng.

Det finns 7 kategorier för uttag av bonuspoäng för standardrum:

Kategori 1   7 500 poäng per natt

Kategori 2  10 000 poäng per natt

Kategori 3  15 000 poäng per natt

Kategori 4  20 000 poäng per natt

Kategori 5  25 000 poäng per natt

Kategori 6  30 000 poäng per natt

Kategori 7  40 000 poäng per natt

Nordic Choice Club förbehåller sig rätten att när som helst ändra indelningen av kategorier.

Restaurangbesök på hotell inom Nordic Choice Hotels

Medlem kan använda jämna 10 000 bonuspoäng till ett värde av 300 SEK/NOK/DKK för betalning av nota på restauranger ägda av Nordic Choice Hotels. Medlemmen uppmanas att kontakta hotellet på förhand för att kontrollera om bonusuttag är möjligt i restaurangen. Det ges inga växelpengar på bonusuttag i restaurang.

Donation av bonuspoäng till olika välgörande ändamål

Medlem kan donera jämna 10 000 bonuspoäng till ett värde av 300 SEK/NOK/DKK till  Nordic Choice Clubs partners för välgörande ändamål. Detta görs via vår hemsida under min Sida i poängshoppen

Bonusrum på utvalda Choice Hotels International hotell i Europa

En bonusövernattning på utvalda Choice-hotell i Europa kostar från 10 000 bonuspoäng. Översikt över vilka hotell detta gäller samt kostnaden i bonuspoäng finns tillgänglig på vår hemsida under Nordic Choice Clubs Europa-sida. 

Hyrbil hos våra partners

Medlem kan hyra bil från någon av våra partners genom att beställa en voucher som kan användas som betalning för vissa typer av bilhyra. Voucher kan ställas ut från 25 000 bonuspoäng, mer detaljer, deltagande partners, hyreslängd och villkor återfinns under Nordic Choice Clubs partnersidor. 

Presentkort hos TUI i Sverige, Norge eller Danmark

Medlemmar kan, när de har minst 10 000 bonuspoäng, via poängshoppen på Min Sida på vår hemsida köpa presentkort hos ovanstående partner för sina bonuspoäng.

Undantag från ovan nämnda satser kan förekomma under vissa perioder och kampanjer.

5. Medlemsnivåer

5.1. Nordic Choice Club har fyra medlemsnivåer: BLUE, SILVER, GOLD och PLATINUM. Medlemsnivån bestäms av hur många kvalificerande nätter den enskilde medlemmen bor, eller av antal poäng den enskilde medlemmen tjänar, under sin tolv månaders medlemsperiod på Nordic Choice Hotels i Norden och Baltikum. Den gräns som först uppnås av poäng eller nätter ger kvalificering till högre nivå.

5.2. En kvalificerande natt är lika med en övernattning som ger bonuspoäng. Rabatterade specialpriser, till exempel, men inte uteslutande, bussgrupper, crew- och agent- priser, motsvarar 0,5 kvalificerande natt på Nordic Choice Hotels i Norden och Baltikum.

5.3. Det beräknas inte kvalificerande nätter för bonusrum (övernattning som betalas med bonuspoäng) eller för ”Complimentary”-rum.

5.4. Kvalificering till en högre medlemsnivå sker enligt följande bestämmelser:

SILVER – 5 kvalificerande nätter eller 15.000 intjänade bonuspoäng under en medlemsperiod

GOLD – 30 kvalificerande nätter eller 50.000 intjänade bonuspoäng under en medlemsperiod

PLATINUM – 60 kvalificerande nätter eller 100.000 intjänade bonuspoäng under en medlemsperiod

LIFETIME GOLD - 500.000 intjänade bonuspoäng sedan medlemskapets start

LIFETIME PLATINUM - 1.000.000 bonuspoäng sedan medlemskapets start

5.5. Under medlemsperioden har medlemmen möjlighet att kvalificera sig till SILVER, GOLD eller PLATINUM. För BLUE gäller inga kvalifikationsregler. Avancerar medlemmen till en högre medlemsnivå, behåller medlemmen denna under hela nästa medlemsperiod (nya tolv månader). Beräkningen av kvalificerande nätter och poäng nollställs när medlemsperioden är slut. Detta berör inte bonuspoängen för uttag.

5.6. Kvalificering till LIFETIME beräknas på hela medlemstiden, inte per medlemsperiod. Avancerar medlemmen till LIFETIME nivå behålls denna nivå så länge medlemskapet inte avslutas. Medlemmar som uppnått LIFETIME GOLD har fortsatt möjlighet att under en medlemsperiod upparbeta sig PLATINUM eller att i framtiden uppnå LIFETIME PLATINUM enligt ovan regler.

6. Medlemsförmåner

6.1. Enskilda medlemsnivåer: BLUE, SILVER, GOLD och PLATINUM har olika medlemsförmåner, ju högre nivå du når, desto fler förmåner.

6.2. Medlemsförmåner för varje medlemsnivå gäller enligt vad som framgår i medlemsvillkoren vid varje enskild tidpunkt.

6.3. Följande medlemsförmåner gäller ej på Comfort Hotel Xpress: gratis tidning, gratis mineralvatten, uppgradering vid ankomst, garanterad rumsuppgradering, gratis blus-/skjorttvätt. 

6.4. Förmåner som hör till BLUE

6.4.1. Gratis dagstidning vid vistelse på Nordic Choice Hotels i Norden och Baltikum.

6.4.2. Intjänande av bonuspoäng i enlighet med dessa villkor.

6.4.3. Gratis Wi-Fi med personlig medlemsinloggning på de hotell inom Nordic Choice Hotels som har Telia Homerun eller Telenor Trådlös Sone. På övriga hotell ingår gratis Wi-Fi men då med inloggning enligt hotellets standard.

6.4.4. Vid övernattning på Clarion Hotel®, Quality Hotel™ och våra fristående hotell i Norge och Danmark, får medlemmen bonuspoäng vid köp av måltid i hotellets restaurang, se ovanstående villkor förknippade med detta. På de Collection-hotell som finns inom Clarion Hotel® erhålls inga bonuspoäng för mat.

6.4.5. Vid övernattning på Clarion Hotel®, Quality Hotel™ och våra fristående hotell i Sverige eller Finland får medlemmen en restaurangkupong till ett värde av 35 SEK eller 4 EUR. Kupongen kan lösas in mot mat eller dryck i hotellrestaurangen (gäller ej sprit eller tobak). På Quality Hotel® kan kupongen också användas till ett urval av mat och dryck från Lounge 24. I Finland krävs samtidigt köp av måltid för att få nyttja kupongen för alkohol. Restaurangkupongerna är personliga och datummärkta och gäller endast under angivet datum. De kan inte ackumuleras eller lösas in till kontanter och det erbjuds ingen växel. På de Collection-hotell som finns inom Clarion Hotel® erhålls ingen restaurangkupong. 

6.4.6. Vid bokning via vår egen hemsida erhåller medlem 10 % extra bonuspoäng beräknat på bonusen för rum- och frukostpriset.

6.4.7. Medlemmar kan välja att boka rum utan att registrera kreditkort på vår hemsida. Rummet måste avbokas om medlemmen inte önskar behålla bokningen. Om rummet inte avbokas inom gällande tidsfrist för aktuell bokning debiteras första natten. Underlåtande av betalning kan sändas till inkasso.

6.5. Förmåner som hör till SILVER

6.5.1. Alla förmåner som hör till BLUE gäller.

6.5.2.  5 % rabatt det pris för rum- och frukost som gäller vid bokning direkt till hotellet eller via kundservice. Detta kan inte kombineras med andra rabatter eller med förskottsbetald bokning. För att få denna rabatt måste medlemmen vara inloggad på vår hemsida vid bokning, boka via kundservice, eller kontakta hotellet direkt.   

6.5.3. Förlängd avbokningstid fram till kl 21.00 på ankomstdagen. Denna förmån gäller inte förskottsbetalda bokningar eller bokningar gjorda via nätbaserat resebolag inklusive, men inte uteslutande, Expedia.com, Hotels.com, Booking.com, Orbitz.com, CheapTickets.com, Priceline.com och så vidare.

6.5.4. Restaurangkupong till ett värde av 75 SEK eller 8 EUR, i övrigt villkor enligt 6.4.5.

6.5.5. Nordic Choice Club MasterCard för endast 200 SEK i årsavgift. Första året är kostnadsfritt.

6.5.6. 10 % extra förmånsbonus beräknat på bonusen för rum- och frukostpriset.

6.5.7. Möjlighet att kostnadsfritt checka ut fram till kl 16.00. Ska avtalas med receptionen vid ankomst.

6.6. Förmåner som hör till GOLD

6.6.1. Alla förmåner som hör till BLUE och SILVER.

6.6.2. En flaska gratis mineralvatten eller läsk per natt från minibaren. Om minibar saknas kan medlemmen få flaskan i receptionen.

6.6.3. Rumsgaranti (undantag gäller vid vissa perioder) på destinationen vid bokning senast 48 timmar före ankomst via Nordic Choice Hotels kundservice till ordinarie pris (city high). Förmånen rumsgaranti kan ej kombineras med avtalspris och andra rabatter. Vid användning av denna förmån kan Nordic Choice Club inte garantera rumskategori och uppgradering.

6.6.4. Möjlighet till kostnadsfri tidig incheckning om hotellet har lediga rum.

6.6.5. Restaurangkupong till ett värde av 125 SEK eller 13 EUR, i övrigt villkor enligt 6.4.5.

6.6.6. Möjlighet att kostnadsfritt checka ut fram till kl 18.00. Ska avtalas med receptionen vid ankomst.

6.6.7. Möjlighet till uppgradering till bästa tillgängliga rumskategori vid ankomst om det finns ledig kapacitet. Till vilken rumskategori bestäms vid ankomst. Vissa sviter på utvalda hotell är undantagna.

6.6.8. Nordic Choice Club MasterCard utan årsavgift.

6.6.9. Medlem erbjuds statusmatch till President Circle nivå hos Hertz i tre års tid. Statusmatch erhålls genom att kontakta Nordic Choice Hotels kundservice.

6.6.10. 20 % extra förmånsbonus beräknat på bonusen för rum- och frukostpriset.

6.7. Förmåner som hör till PLATINUM

6.7.1. En PLATINUM-medlem får alla förmåner som gäller för BLUE-, SILVER- och GOLD-nivån.

6.7.2. Restaurangkupong till ett värde av 125 SEK eller 13 EUR, i övrigt villkor enligt 6.4.5.

6.7.3. Rumsgaranti (undantag gäller vid vissa perioder) på destinationen vid bokning senast 24 timmar före ankomst via Nordic Choice Hotels kundservice till ordinarie pris (city high). Förmånen rumsgaranti kan ej kombineras med avtalspris och andra rabatter. Vid användning av denna förmån kan Nordic Choice Club inte garantera rumskategori och uppgradering.

6.7.4. Gratis skjort- eller blus-tvätt (1 per vistelse). Observera att tidpunkt för inlämning varierar mellan hotellen.

6.7.5. Garanterad uppgradering av rumskategori en nivå, gäller om hotellet har mer än en rumskategori.

6.7.6. Garanterad sen utcheckning fram till kl 18.00. Måste meddelas till receptionen före ordinarie utcheckningstid.

6.7.7. Har hotellet lediga standard dubbelrum garanteras det att medlem på medlemsnivå PLATINUM kan utnyttja bonuspoäng när det passar medlemmen. Detta gäller bara för medlemmens egen bokning och kan inte utnyttjas av andra. Gäller inte vid bruk av 24-/48-timmars garanti och inte i kombination med förmåner om uppgradering.

6.7.8. Gratis träning på våra hotell med eget gym även när medlemmen inte bor på hotellet. Visa ditt PLATINUM-kort eller ange ditt medlemsnummer i receptionen för att erhålla tillgång till gym. Inte alla hotell erbjuder omklädningsrum och duschmöjligheter i samband med träning.

6.7.9. 30 % extra förmånsbonus beräknat på bonusen för rum- och frukostpriset.

7. Nordic Choice Club MasterCard

7.1. För Nordic Choice Club MasterCard gäller särskilda regler och villkor. Dessa villkor skickas tillsammans med medlemmens första Nordic Choice Club MasterCard. Länk till uppdaterade villkor finns alltid publiserade på vår hemsida.

7.2. Medlemmar som innehar Nordic Choice Club MasterCard tillgodoskrivs 10 kvalificerande nätter varje år de innehar kortet och säkrar sig därmed SILVER-nivå samt gör vägen till GULD och PLATINUM kortare.

8. Tvister och tillämplig lag

8.1. I händelse av eventuella tvister beträffande de nuvarande villkoren gäller norsk lagstiftning.

8.2. Eventuella tvister ska avgöras av norska domstolar, och Oslo tingsrätt gäller som särskilt avtalad domstol.

 

2.500.291.000 25
Bokningskod

Har du en bokningskod? Lägg till den här för att se tillgänglighet. Vill du boka med företagsavtal, bonuspoäng eller se medlemspriser: Logga in

Spara

Bokningskod måste anges

Valt rum

rum Ta bort rum

Lägg till rum
Bokningskoden är tillagd

Din bokningskod har lagts till.

Please note

Are you sure you want to change language?

Please note that if you have initiated a booking or logged in to My page, you will have to start over.