Den här sidan är gjord för nyare webbläsare. För bäst upplevelse, uppgradera din webbläsare till senaste version.

Nordic Choice Club

Personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas i ansökan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (till exempel kreditupplysning, affärsbedömning och uppgifter om användning av kortet), behandlas av SEB Kort Bank AB för att fullgöra det aktuella uppdraget. Behandling av uppgifter sker också för att SEB Kort Bank AB ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för SEB Kort Bank AB:s marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering, till exempel i riskberäkningsmodeller som SEB-koncernen använder för att uppfylla kapitaltäckningsregler. SEB Kort Bank AB kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan SEB Kort Bank AB komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, till exempel uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, Spar.

Personuppgifterna kan för angivna ändamål – med beaktande av gällande sekretessbestämmelser - ibland komma att lämnas ut till bolag inom SEB-koncernen eller till företag som SEB-koncernen samarbetar med. I vissa fall är SEB Kort Bank AB också skyldigt enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis till Finansinspektionen, Skatteverket och Försäkringskassan.

Kontohavare som önskar information om vilka uppgifter som SEB Kort Bank AB behandlar kan lämna eller skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran härom till SEB Kort Bank AB, PUL, 106 40 Stockholm. Till samma adress kan kontohavaren även anmäla att denne inte vill ha direktreklam från SEB Kort Bank AB eller begära att SEB Kort Bank AB tar bort eller rättar uppgifter som visar sig vara felaktiga eller ofullständiga.

2.564.376.003 26
Bokningskod

Har du en bokningskod? Lägg till den här för att se tillgänglighet. Vill du boka med företagsavtal, bonuspoäng eller se medlemspriser: Logga in

Spara

Bokningskod måste anges

Valt rum

rum Ta bort rum

Lägg till rum
Bokningskoden är tillagd

Din bokningskod har lagts till.

Please note

Are you sure you want to change language?

Please note that if you have initiated a booking or logged in to My page, you will have to start over.