Den här sidan är gjord för nyare webbläsare. För bäst upplevelse, uppgradera din webbläsare till senaste version.

Samhällsansvar

Leverantörer

Dialogen med våra leverantörer för att förbättra förhållandena i leverantörskedjan måste ske på flera olika sätt, men i botten och som en utgångspunkt ligger våra etiska riktlinjer för leverantörer. De utgör värdeg

Nordic Choice har egna etiska riktlinjer för våra leverantörer. Dessa är baserade på IEH:s etiska riktlinjer. De etiska riktlinjerna har lagts för att säkerställa att produktionen av de varor och tjänster som vi använder för att skapa en bra hotellvistelse, sker med hänsyn till människor och miljö.

Riktlinjerna omfattar grundläggande krav för mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter och miljö och är baserade på internationellt erkända FN- och ILO-konventioner. Det fundamentala önskemålet som ligger bakom riktlinjerna, är att se till det bästa för barn, de anställda och miljön. Kraven behandlar bland annat följande:

  • Barnarbete
  • Tvångsarbete/slavarbete
  • Diskriminering
  • Organisationsfrihet
  • Minimilön/övertidsbetalning
  • Arbetsmiljö
  • Yttre miljö
  • Korruption

Här hittar du Nordic Choices etiska riktlinjer.

 

2.271.168.780 28

Bokningskod

Har du en bokningskod? Lägg in den här för att göra en sökning. Vill du boka med företagsavtal eller bonuspoäng: Logga in på Min sida.

Spara
Bokningskod måste anges

Valt rum

rum Ta bort rum

Lägg till rum

Bokningskoden är tillagd

Bokningskoden är tillagd.

OK