Den här sidan är gjord för nyare webbläsare. För bäst upplevelse, uppgradera din webbläsare till senaste version.

Samhällsansvar

Etiska riktlinjer för leverantörer

Nordic Choice Hotels vet att leverantörernas arbetsvillkor utgör grunden för den värdegrund vi vill leva efter. Därför har vi utarbetat egna etiska riktlinjer som alla våra leverantörer måste följa.

Vi på Nordic Choice Hotels har utformat egna etiska riktlinjer för våra leverantörer. Dessa är baserade på IEH:s etiska riktlinjer. De etiska riktlinjerna har skapats för att säkerställa att produktionen av de varor och tjänster som vi använder för att skapa en bra hotellvistelse, sker med hänsyn till människor och miljö.

Riktlinjerna omfattar grundläggande krav för mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter och miljö och är baserade på internationellt erkända FN- och ILO-konventioner. Det fundamentala önskemålet som ligger bakom riktlinjerna, är att se till det bästa för barn, de anställda och miljön. Kraven behandlar bland annat följande:

  • Barnarbete
  • Tvångsarbete/slavarbete
  • Diskriminering
  • Organisationsfrihet
  • Minimilön/övertidsbetalning
  • Arbetsmiljö
  • Yttre miljö
  • Korruption

 

Här hittar du Nordic Choice Hotels etiska riktlinjer.

 

2.311.63.057 23

Bokningskod

Har du en bokningskod? Lägg in den här för att göra en sökning. Vill du boka med företagsavtal eller bonuspoäng: Logga in på Min sida.

Spara
Bokningskod måste anges

Valt rum

rum Ta bort rum

Lägg till rum

Bokningskoden är tillagd

Bokningskoden är tillagd.

OK