Den här sidan är gjord för nyare webbläsare. För bäst upplevelse, uppgradera din webbläsare till senaste version.

Hållbarhet i alla led - för miljön

Föroreningar, klimatgasutsläpp och slöseri med naturresurser är stora hot mot jorden. Vi vill vara en föregångare och visa att klimatpåverkan kan minskas, även med stor hotelldrift. Därför är alla våra hotell ISO 14001-certifierade.

Plast

Slut på onödiga plastprodukter

För varje minut som går hamnar 15 ton plast i havet. Vi kan inte gör allt, men vi kan alltid göra något. Så tillsammans med Hurtigruten och WWF deltar vi i Plaststafetten. Under 2019 ska alla våra hotell ska vara helt fria från onödiga plastprodukter.

Läs om Plaststafetten
Energi

Alla hotell som kan ska drivas av förnybar energi!

Olja, kol och naturgas står för 75% av världens energiförbrukning. Det orsakar stora klimatutsläpp. Därför har vi två målsättningar: att så många hotell som möjligt ska drivas med förnybar energi och att minska energiförbrukningen på hotellen till 190 KWh/m2/år år 2021.

Sedan 2007 har vi köpt ”förnybar-garantier” från Ishavskraft i Norge. Där det varit möjligt har vi skiftat till förnybara energikällor. Flera hotell har investerat i jordvärme och solenergi och 2016 installerade Yasuragi och Quality Hotel Friends solcellspaneler på sina tak. Under 2016 har glöd- och halogenlampor bytts mot energisnåla LED-lampor. Samma år utbildades en medarbetare till certifierad energikartläggare.

Läs om Quality Hotel Friends miljöarbete
Kemikalier

Färre farliga kemikalier till 2021

Alla kemikalier som vi använder är klassificerade i rött, gult och grönt, beroende på hur de påverkar människor, djur och miljö. Hotellen jobbar ständigt på att minska användningen av de farliga röda och gula kemikalierna. Samtidigt tar vi tillsammans med leverantörer fram allt fler miljövänliga produkter och metoder. Målet är att minska förbrukningen till 12 gram per gästdygn till år 2021.

För att nå målet ser vi över den dagliga användningen av kemikalier på alla hotell. I Skandinavien har flera hotell infört ultrarent vatten och ozonvatten i stället för kemiska rengöringsmedel. Det ger en säkrare arbetsvardag och en renare miljö och fungerar så bra att vi vill implementera detta på alla våra hotell! 

På bilden: Housekeeping på Quality Hotel Friends i Solna

Vatten

Ny teknik minskar vattenförbrukningen

För en stor del av världens befolkning är rent vatten en önskedröm. I Norden har vi inte samma problem, färskvatten finns det gott om, men vi vill ändå engagera oss i jordens viktigaste resurs.

Till år 2021 är målet att minska vattenförbrukningen till 180 liter per gästdygn. Det gör vi för att reducera behovet av energi till uppvärmning och för att minska användningen av kemikalier till vattenrening.

För att nå målet byter vi till vattenbesparande duschar och kranar på hotellen, och uppmanar alla gäster att använda hotellhanddukarna mer än en dag. Dessutom jobbar hotellen med att se över rutiner för vattenanvändning på sina olika avdelningar.

Transporter

Färre transporter - mindre utsläpp

Transporter bidrar till klimatutsläpp och är ett problem för djur och människors hälsa. Nordic Choice Hotels mål är att minska antalet transporter och till år 2021 kommer vi att klimatkompensera 100% av de transporter som fortfarande behövs.

Hotellen jobbar ständigt med att minska antalet transporter till och från hotellen, bland annat genom bättre beställningsrutiner. Sedan vi införde inköpsplaneringsverktyget Menybank har det blivit enklare. Flera av våra leverantörer samkör nu för att minska antalet transporter. I Norge bidrog till exempel leverantören Bamas samkörning av fisk-, skaldjurs-, grönsaks- och fruktleveranser till 5000 färre transporter! Tillsammans med leverantörerna har vi infört volymrabatter för att uppmuntra till färre och större leveranser. Vi är på väg!

Avfall

99% av allt avfall ska återvinnas

Vår målsättning till 2021 är att har en återvinningsgrad på 99% för allt avfall. Det är ett tufft mål men vi kan nå det genom några smarta grepp. Hotellen ska införa ett cirkulärt tänkande i alla led, öka möjligheterna för källsortering, utbilda personalen i miljötänk - och köpa produkter som går att återvinna. 

Redan nu arbetar vi med att kartlägga återvinningsgraden och hotellen jobbar kontinuerligt för att förbättra sina källsorteringsrutiner och för att utbilda sin personal. Det är inte bara bra för oss, det är bra för jordklotet och det är framtidens förhållningssätt gentemot resurser.

Internationell miljöcertifiering

Vad innebär ISO 14001-certifiering?

ISO 14001 är ett samlingsnamn för internationella standarder inom miljöledning. Tillsammans skapar de ett system för att kontinuerligt förbättra miljöarbetet på ett företag. För att få certifieringen måste det finnas ett tydligt fokus på miljöförbättrande åtgärder, resultaten måste registreras, och målen måste justeras varje år.  

Hos oss är vartenda hotell ISO 14001-certiferat, och för att hjälpa hotellen med sitt arbete har vi tagit fram ett eget miljöledningssystem, NewPenguin. En viktig del i certifieringen är upplärning av medarbetare. Nordic Choice Hotels har ett eget e-learningprogram som alla medarbetare får ta del av. Varje hotell har också en miljökoordinator, som ser till att miljöarbetet genomförs och registreras. Ett externt revisionsföretag, DNV-GL, genomför varje år flera revisioner på hotellen samt på huvudkontoret och ser till att vi fortsätter att förtjäna certifieringen.

Mer om ISO-certifiering på sis.se

Vill du veta mer?

WeCare är Nordic Choice Hotels samhällsansvarsarbete

Vill du veta mer om vilka andra områden som det satsas stort på inom Nordic Choice Hotels? Klicka på knappen så kommer du tillbaka till startsidan! 

Till startsidan för WeCare
2.564.407.002 27
Bokningskod

Har du en bokningskod? Lägg till den här för att se tillgänglighet. Vill du boka med företagsavtal, bonuspoäng eller se medlemspriser: Logga in

Spara

Bokningskod måste anges

Valt rum

rum Ta bort rum

Lägg till rum
Bokningskoden är tillagd

Din bokningskod har lagts till.

Please note

Are you sure you want to change language?

Please note that if you have initiated a booking or logged in to My page, you will have to start over.