Den här sidan är gjord för nyare webbläsare. För bäst upplevelse, uppgradera din webbläsare till senaste version.

Användarvillkor för Nordic Choice Hotels webbplatser och app

Nedan hittar du användarvillkoren för våra webbplatser ochlängre ner på sidan för vår app. Har du frågor ber vi dig kontakta kundservice, antingen via e-post booking@choice.se eller på telefon +46 771 666 700.


Läs även vår sekretesspolicy som du finner här

 

1 WEBBPLATSEN OCH VILLKOR

1.1 Denna webbplats ägs och drivs av Nordic Choice Commercial Services AB ("Nordic Choice Hotels").
1.2 Dessa villkor ("Användarvillkoren") gäller för allt ditt användande av webbplatsen. Genom att ha åtkomst till, besöka och använda webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till de vid varje tillfälle gällande villkor för webbplatsen.
1.3 För användare som registrerar sig som medlem i Nordic Choice Hotels bonusprogram, Nordic Choice Club, gäller förutom användarvillkoren även Nordic Choice Clubs medlemsvillkor som du kan läsa här.
1.4 För användare som registrerar en webbprofil gäller förutom användarvillkoren även Nordic Choice Hotels Villkor för registrering av webbprofil.
1.5 Användare förbinder sig även att inte kränka svensk lag vid användandet av webbplatsen.

2 ÄNDRING AV WEBBPLATS OCH ANVÄNDARVILLKOR

2.1 För att förbättra din användning av denna webbplats kan Nordic Choice Hotels komma att göra ändringar.
2.2 Nordic Choice Hotels förbehåller sig rätten att, utan föregående upplysning, göra de förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagande av information på webbplatsen som Nordic Choice Hotels anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig Nordic Choice Hotels rätten att göra ändringar i dessa användarvillkor. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen efter att sådana ändringar har publicerats godkänner du ändringarna.

3 WEBBPROFIL

3.1 Användare av Nordic Choices webbplats kan skapa en webbprofil så att personuppgifter och intressen/behov kan tas fram vid ett senare tillfälle för att på så sätt förenkla beställningsprocessen och anpassa information och tjänster i enlighet med användarens profil.
3.2 Personuppgifter, intressen och speciella önskemål/behov kommer att, om du uppger dessa, att sparas tillsammans med eventuell bokningsinformation och köphistorik. Denna information kan användas av Nordic Choice Hotels för att anpassa webbtjänsten till kundens behov, eller för att anpassa din vistelse hos oss. 

4 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

4.1 Allt innehåll på webbplatsen ägs, om inte annat anges, av Nordic Choice Commercial Services AB.
4.2 Webbplatsens innehåll är i alla avseenden skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immaterialrättsliga bestämmelser. Användare ges inte vid något tillfälle rätt att använda webbplatsens innehåll på annat sätt än i enlighet med användarvillkoren.
4.3 När inte annat anges kräver reproduktion, publicering, bearbetning, överföring, lagring eller annan användning av innehållet på webbplatsen och i appen Nordic Choice Hotels föregående skriftliga godkännande. Undantag görs för tillfällig lagring på dator eller utskrift för enskilt personligt bruk enligt upphovsrättslagen (1960:729).
4.4 Även användandet av varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen förutsätter Nordic Choice Hotels eller i förekommande fall annan berörd rättighetsinnehavares föregående skriftliga godkännande.

5 HYPERLÄNKAR

5.1 Nordic Choice Hotels webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbsidor som ägs och tillhandahålls av tredje part. Användandet av sådana länkar innebär att du lämnar Nordic Choice Hotels webbplats.
5.2 Nordic Choice Hotels råder inte i något avseende över utformningen av, eller kan påverka innehållet på, webbsidor vilka tillhandahålls av tredje part. Följaktligen bär Nordic Choice Hotels inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor.
5.3 Att Nordic Choice Hotels tillhandahåller sådana länkar innebär inte att Nordic Choice Hotels ställer sig bakom den information, produkt eller tjänst som erbjuds via en hyperlänk.
5.4 Eftersom Nordic Choice Hotels inte heller ansvarar för hantering och sekretess av din personliga information på dessa sidor rekommenderar Nordic Choice Hotels dig att läsa de villkor som är tillämpliga för användningen av webbplatsen och appen i fråga. Användningen av sidor tillhandahållna av tredje part sker uteslutande på användarens egen risk.

6 ANSVARSBEGRÄNSNING

6.1 Nordic Choice Hotels lämnar inga garantier i fråga om webbplatsens funktion eller tillgänglighet.
6.2 Inte heller garanterar Nordic Choice Hotels att den information som är tillgänglig på webbplatsen och i appen är korrekt eller fullständig. Detta gäller information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden som annan information som tillhandahålls på webbplatsen och i appen.
6.3 Således utesluts allt ansvar för såväl direkt som indirekt skada orsakad av webbplatsens och appens utnyttjande eller information som webbplatsen och appen tillhandahåller i den mån inte annat följer av tvingande lag.

7 SÄKERHET PÅ WEBBPLATSEN 

7.1 Nordic Choice Commercial Services AB, samt våra samarbetsbolag kommer att använda den information du lämnar vid transaktioner på webbplatsen. Sådan information omfattas av kredit- och betalkortsuppgifter samt adresser för leverans och fakturor.
7.2 Nordic Choice Hotels vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de uppgifter du lämnar på webbplatsen i samband med transaktioner. Nordic Choice Hotels garanterar dock inte säkerheten för de uppgifter du lämnar ut.

 

Användarvillkor Nordic Choice Hotels app

 

Dessa villkor gäller för din användning av Nordic Choice Hotels applikation ("NCH APP"). Appen levereras av Nordic Choice Hotels Commercial Services AS med org.nr 968 819 372.

Läs noga igenom dessa villkor innan du börjar använda appen. Genom att klicka på "jag godkänner" godkänner du användarvillkoren och accepterar att använda appen i enlighet med dessa.
För att vi ska kunna ge leverera appen med full funktionalitet till dig måste vi hantera personuppgifter, se närmare beskrivning i vår sekretesspolicy

1 Om appen

Vi erbjuder dig NCH APP så att:

 • Du kan boka nästa vistelse direkt i appen och få alla medlemsförmåner
 • Du kan chatta med hotellet på de hotell som har denna funktion
 • Du kan få översikt över dina bokningar på ett och samma ställe
 • Du kan få direkt tillgång till all information om ditt medlemskap som status o.s.v.
 • Du kan checka in och ut direkt med mobilen på de hotell som har denna funktion
 • Du kan välja rum som en del av incheckning på de hotell som har denna funktion
 • Du är den första att få nya uppdateringar
 • Du kan använda appen som nyckel till ditt rum på de hotell som har denna funktion
 • Du kan få personanpassad information och erbjudanden från oss baserat på bland annat preferenser och plats


2 Immateriella rättigheter och licens

Vi ger dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, royalty-fri, global användarrätt att installera och använda NCH APP på alla enheter som du äger eller kontrollerar. Denna användarrätt ges under förutsättning att du godkänner våra användarvillkor.

NCH APP innehåller information och material som ägs av Nordic Choice Hotels och som skyddas av gällande immaterialrättslig lagstiftning. Detta gäller bland annat all upphovsrätt till text, programvara, grafik, design och alla rättigheter till varumärken. Såvida det inte uttryckligen tillåts i detta dokument får sådan information och sådant material

i. inte användas i andra syften än de som överensstämmer med dessa användarvillkor och informationen och materialet får inte
ii. kopieras eller reproduceras i någon form och inte heller
iii. ändras, hyras ut, säljas, distribueras eller utnyttjas kommersiellt.

Du förvärvar inga immateriella rättigheter till appen utöver den begränsade licensen vi ger dig. Du förvärvar heller inte rättigheter till material som uppstår vid användning av appen.

3 Åtkomstbehörigheter

Du kommer att anmodas ge NCH APP åtkomstbehörigheter. Att bevilja sådana åtkomstbehörigheter är frivilligt, men om du avvisar eller avaktiverar åtkomstbegäran kommer detta medföra en reducering av funktionaliteten i NCH APP.

NCH APP kommer att kunna be dig om följande behörigheter:

 • Tillgång till platsdata
 • Motta data från Internet
 • Se nätverksanslutningar
 • Full nätverksåtkomst
 • Hindra enheten från att växla till strömsparläge
 • Tillgång till Bluetooth, för användning till nyckelkort i app
 • Tillåta push-meddelanden 

 
Du kan aktivera och avaktivera åtkomstbehörigheter och push-meddelanden.

4 Generella villkor för bokning

Du kan boka och hantera dina bokningar hos oss i NCH APP. För bokning gäller våra allmänna villkor som du hittar här.

5 Nyckelkort i NCH APP

Om du vill kan du använda NCH APP som nyckelkort när du bor hos oss. För att använda nyckelkortsfunktionen i appen måste du aktivera Bluetooth, push-meddelanden och tillgång till platsdata i din smartphone. Du måste även vara ansluten till Wifi eller 4G. Du kan när som helst avaktivera nyckelkortsfunktionen i appen.

6 Välja rum

Om du önskar, kan du välja ett specifikt rum som en del i incheckningsprocessen och betala en avgift för det på de hotell som har denna funktion. Vi förbehåller oss rätten att ändra rum utifrån oförutsedda omständigheter eller hotellets bedömning. Eventuella avgifter betalas tillbaka i dessa fall.

7 Personanpassad information i NCH APP

Om du är inloggad till ditt konto på Nordic Choice Hotels, har du tillgång till Min sida. Om du inte är inloggad får du ingen personanpassad information via vår app.

8 Ditt ansvar

Du ansvarar för att din användning av NCH APP inte strider mot gällande lagstiftning och regler. Appen får till exempel inte användas för olaglig verksamhet eller för att publicera olagligt innehåll.

För att kunna använda appen måste du registrera dig och installera appen. All information som du registrerar måste vara sann och du får inte använda alias eller på annat sätt försöka dölja din sanna identitet. All information måste tillhöra dig och inte någon annan person. Du är ansvarig för ditt lösenords säkerhet och ansvarar för all användning eller obehörig användning under ditt användarnamn. Misstänker du obehörig användning av ditt användarnamn bör du omedelbart ändra lösenordet och/eller kontakta Nordic Choice Hotels.

Vi förbehåller oss rätten att ändra, tillfälligt häva, ta bort eller avaktivera din tillgång till NCH APP om du bryter mot användarvillkoren eller agerar i strid mot gällande lagstiftning. Du kommer i sådana fall normalt att bli förvarnad innan din tillgång avaktiveras, för att beredas möjlighet att rätta till orsaken.

9 Vår ansvarsbegränsning

NCH APP erbjuds "i befintligt skick" och inga garantier lämnas för att funktionerna eller innehållet tillhandahålls utan avbrott eller är felfritt, att fel kommer att rättas eller att servern som gör tjänsten tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter.

Du ansvarar själv för din eller andras användning av appen.

Vi är inte ansvariga för förlust av förtjänst, återbetalningskrav till tredje part eller andra indirekta förluster eller följdskador kopplade till användningen av NCH APP.

10 Ändring av villkor och funktionalitet

I appen hittar du de vid varje tidpunkt gällande villkoren för användningen av NCH APP.

Vi kommer då och då vara tvungna att ändra eller justera användarvillkoren, till exempel till följd av ny lagstiftning, ny teknologi eller ändringar i våra affärsmodeller.

Ändringar i villkoren träder i kraft, såvida inte annat framgår, fjorton (14) dagar efter det att vi har tillkännagivit ändringarna.

Om ändringar i användarvillkoren i enlighet med lagstiftning och praxis kräver ditt godkännande, kommer vi att be dig acceptera innan dessa delar av de nya villkoren kommer att gälla för dig.

Du kan när som helst avsluta din användning av NCH APP om du inte vill vara bunden av ändrade villkor.

Vi förbehåller oss rätten att, utan förvarning, göra sådana förbättringar eller tillägg i NCH APP som vi anser vara nödvändiga inklusive att ta bort information eller funktioner.

11 Tillämplig lag

För dessa användarvillkor gäller norsk lagstiftning. Eventuella tvister i samband med villkoren ska avgöras i norsk domstol såvida inte tvingande regler för konsumentskydd medför något annat. 

 

Villkoren uppdaterades senast 23.10.2018

Få upp till 25% rabatt!

Nej tack!

Försök igen

Få upp till 25% rabatt!
Tack för att du anmälde dig!

Snart får du ett mejl med bra erbjudanden.

2.564.413.004 26
Bokningskod

Har du en bokningskod? Lägg till den här för att se tillgänglighet. Vill du boka med företagsavtal, bonuspoäng eller se medlemspriser: Logga in

Spara

Bokningskod måste anges

Valt rum

rum Ta bort rum

Lägg till rum
Bokningskoden är tillagd

Din bokningskod har lagts till.

Please note

Are you sure you want to change language?

Please note that if you have initiated a booking or logged in to My page, you will have to start over.