Den här sidan är gjord för nyare webbläsare. För bäst upplevelse, uppgradera din webbläsare till senaste version.

Användarvillkor

Nedan ser ni användarvillkor för webbplatsen och app. För frågor ber vi dig kontakta Kundservice som du når antingen genom att skicka e-post till booking@choice.se eller på telefon +46 771 666 700.

 
1 WEBBPLATSEN OCH  APP VILLKOR

1.1 Denna webbplats och app ägs och drivs av Nordic Choice Commercial Services AB (”Nordic Choice”). 
1.2 Dessa villkor (”Använarvillkoren”) gäller för allt ditt användande av webbplatsen och app. Genom att ha åtkomst till, besöka och använda webbplatsen och app bekräftar du ditt samtycke till de vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen och app.
1.3 För användare som registrerar sig såsom medlem i Nordic Choice kundklubb, Nordic Choice Club, gäller förutom Användarvillkoren även Nordic Choice Club Medlemsvillkor.
1.4 För användare som registrerar en webbprofil gäller förutom Användarvillkoren även Nordic Choice Hotels Villkor för registrering av webbprofil.
1.5 Användare förbinder sig även att inte kränka svensk lag vid användandet av webbplatsen och app..

2 ÄNDRING AV WEBBPLATS OCH ANVÄNDARVILLKOR

2.1 För att förbättra din användning av denna webbplats kan Nordic Choice Hotels komma att göra ändringar. 
2.2 Nordic Choice Hotels förbehåller sig rätten att, utan föregående upplysning, göra de förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagande av information på webbplatsen och app som Nordic Choice Hotels anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig Nordic Choice Hotels rätten att göra ändringar i dessa Användarvillkor. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen och app efter att sådana ändringar har publicerats accepterar du ändringarna.

3 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

3.1 Allt innehåll på webbplatsen och app ägs, om inte annat anges, av Nordic Choice Commercial Services AB.
3.2 webbplatsen och apps innehåll är i alla avseenden skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immaterialrättsliga bestämmelser. Användare ges inte vid något tillfälle rätt att använda webbplatsen och apps innehåll på annat sätt än i enlighet med Användarvillkoren.
3.3 När inte annat anges kräver reproduktion, publicering, bearbetning, överföring, lagring eller annan användning av innehållet på webbplatsen och app Nordic Choice Hotels föregående skriftliga godkännande. Undantag görs för tillfällig lagring på dator eller utskrift för enskilt personligt bruk enligt upphovsrättslagen (1960:729).
3.4 Även användandet av varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen och app förutsätter Nordic Choice Hotels eller i förekommande fall annan berörd rättighetsinnehavares föregående skriftliga godkännande.

4 HYPERLÄNKAR

4.1 Nordic Choice Hotels webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbsidor vilka ägs och tillhandahålls av tredje man. Användandet av sådana länkar innebär att du lämnar Nordic Choice Hotels webbplats.
4.2 Nordic Choice Hotels råder inte i något avseende över utformningen av, eller kan påverka innehållet på, webbsidor vilka tillhandahålls av tredje man. Följaktligen bär Nordic Choice Hotels inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor.
4.3 Att Nordic Choice tillhandahåller sådana länkar innebär inte att Nordic Choice ställer sig bakom den information, produkt eller tjänst som erbjuds via en hyperlänk. 
4.4 Eftersom Nordic Choice Hotels inte heller ansvarar för hantering och sekretess av din personliga information på dessa sidor rekommenderar Nordic Choice Hotls dig att läsa de villkor som är tillämpliga för användningen av webbplatsen och app i fråga. Användningen av sidor tillhandahållna av tredje man sker uteslutande på användarens egen risk.

5 INNEHÅLL SKAPAT AV WEBBPLATSANVÄNDARE

5.1 Nordic Choice Hotels kan komma att tillhandahålla möjligheten för användare av webbplatsen och app att själv publicera eller ladda upp innehåll på webbplatsen och app.
5.2 Genom att ladda upp, publicera eller på annat sätt skapa innehåll på webbplatsen och app medverkar du till att skapa innehåll på webbplatsen och app för vilket du bär fullt ut eget ansvar och som du som användare kan komma att ställas till svars för.
5.3 Användare förbinder sig att hålla Nordic Choice Hotels skadelöst och bekräftar att publicerat innehåll inte kränker tredje mans rätt, såsom upphovsrätt etc. Nordic Choice Hotels tar inte på något sätt ansvar för sådant innehåll som skapats av webbplatsen och apps användare.
5.4 Nordic Choice Hotels förbehåller sig en oinskränkt rätt att efter eget gottfinnande helt eller delvis avlägsna sådant innehåll som skapats av webbplatsen och apps användare och som riskerar att helt eller delvis strida mot svensk lag eller som av Nordic Choice Hotels kan bedömas som olämpligt, stötande, vulgärt, oansenligt eller oanständigt eller som i något annat avseende riskerar att medföra skada för Nordic Choice Hotels eller Nordic Choice Hotels samarbetspartners.
5.5 Nordic Choice Hotels förbehåller sig rätten att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra missbruk och andra skadliga åtgärder.
5.6 Användare äger rättigheterna till materialet men upplåter en till Nordic Choice Hotels global, och i tiden obegränsad, rätt att utan kostnader och begränsningar fritt använda material som publicerats av användare på webbplatsen och app.

6 ANSVARSBEGRÄNSNING

6.1 Nordic Choice Hotels lämnar inga garantier i fråga om webbplatsen och apps funktion eller tillgänglighet.
6.2 Inte heller garanterar Nordic Choice Hotels att den information som hålls tillgänglig på webbplatsen och app är korrekt eller fullständig. Detta gäller information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden som annan information som tillhandahålls på webbplatsen och app.
6.3 Således utesluts allt ansvar för såväl direkt som indirekt skada orsakad av webbplatsen och apps utnyttjande eller information som webbplatsen och app tillhandahåller i den mån inte annat följer av tvingande lag.

7 ANVÄNDNING OCH HANTERING AV COOKIES

7.1 Nordic Choice Hotels använder sig av ”cookies” för att underlätta användningen och utnyttjandet av Nordic Choice Hotels webbplats. 
7.2 En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara på en webbplatsbesökares hårddisk. Cookien hjälper till att känna igen vilken typ av innehåll och vilka sidor som besökts på vår webbplats. Information som sparas med hjälp av en cookie kan röra hur en webbplatsanvändare utnyttjat webbplatsen och app, vilken typ av webbläsare webbanvändaren använder och vilka webbsidor användaren har besökt. Cookien möjliggör för Nordic Choice Hotels att förbättra ditt besök på Nordic Choice Hotels webbplats och app.
7.3 En permanent cookie ligger kvar på användarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en hemsida. Sessionscookien försvinner när användaren stänger sin webbläsare. Nordic Choice Hotels använder sig av både permanenta cookies och session cookies. Nordic Choice Hotels kan även komma att använda sig av tredje parts cookies.
7.4 Om användaren inte vill tillåta cookies kan användaren välja att ändra inställningarna i användarens webbläsare så att cookies inte accepteras. Om användare inte accepterar cookies kan detta påverka webbplatsen och apps funktionalitet.

8 HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

8.1 Nordic Choice Hotels hanterar dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (1998:204) och värnar om den personliga integriteten vid hanteringen av dina personuppgifter.
8.2 Genom att använda Nordic Choice Hotels webbplats accepterar du att Nordic Choice Hotels aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att Nordic Choice Commercial Services AB och samarbetsbolag ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via Nordic Choice Hotels webbplats.
8.3 För personer under 18 år krävs som utgångspunkt vårdnadshavares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år eller att din vårdnadshavare samtycker till att Nordic Choice Hotels lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Nordic Choice Hotels  förbehåller sig rätten att få samtycket verifierat.
8.4 Nordic Choice Hotels har rätt att använda dina personuppgifter för att skicka ut information om erbjudanden och produkter till dig. Önskar du inte ta del av sådan information ber vi dig kontakta Kundservice som du når antingen genom att skicka e-post till booking@choice.se eller på telefon +46 771 666 700. 
8.5 Nordic Choice Hotels kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring och tekniska tjänster för webbplatsen och app. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till användares personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Nordic Choice Hotels. Nordic Choice Hotels behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och Nordic Choice Hotels underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Nordic Choice Hotels. Underleverantörer har inte rätt att spara personuppgifter och har inte rätt att använda dem på något annat sätt än att följa sitt uppdrag för Nordic Choice Hotels.
8.6 Användaren samtycker till att personuppgifter om användaren lagras och används på det sätt och för de syften som anges i punkterna 8.1 – 8.4.
8.7 Användaren samtycker till att personuppgifter om användaren kan överflyttas till företag och organisationer, inom såväl som utanför EU.
8.8 Användaren samtycker till att uppgifter/registreringsinformation används för att målgruppsidentifiera användaren i marknadsföringssyfte. Användaren samtycker också till att sådan information kan komma att lämnas ut till tredje man i marknadsföringssyfte. Ett sådant utlämnande av information kommer alltid att vara anonymiserad.
8.9 Användaren har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Nordic Choice Hotels få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om användaren. Eventuella felaktiga personuppgifter kan användaren be att få rättade. Användaren kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas till Kundservice genom att du antingen skickar e-post till booking@choice.se, eller genom att du kontaktar Kundservice på telefon +46 771 666 700.

9 SÄKERHET PÅ WEBBPLATSEN OCH APP

9.1 Nordic Choice Commercial Services AB, samt våra samarbetsbolag kommer att använda den information du lämnar vid transaktioner på webbplatsen och app. Sådan information omfattas av kredit- och betalkortsuppgifter samt adresser för leverans och fakturor.
9.2 Nordic Choice Hotels vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de uppgifter du lämnar på webbplatsen och app i samband med transaktioner. Nordic Choice Hotels garanterar dock inte säkerheten för de uppgifter du lämnar ut.

 

 

 

 

Få välkomsterbjudande på upp till 25% rabatt

Inte medlem? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och ta emot vårt välkomsterbjudande på upp till 25% rabatt

Nej tack!

Försök igen

Få välkomsterbjudande på upp till 25% rabatt
Tack för att du anmälde dig!

Du får snart ett e-postmeddelande med bra erbjudanden

2.500.291.000 28
Bokningskod

Har du en bokningskod? Lägg till den här för att se tillgänglighet. Vill du boka med företagsavtal, bonuspoäng eller se medlemspriser: Logga in

Spara

Bokningskod måste anges

Valt rum

rum Ta bort rum

Lägg till rum
Bokningskoden är tillagd

Din bokningskod har lagts till.

Please note

Are you sure you want to change language?

Please note that if you have initiated a booking or logged in to My page, you will have to start over.