Gå till innehåll
Nordic Choice Club - de enkla poängen

Fullständiga medlemsvillkor

1. Medlemskap / Generella villkor

1.1. Dessa medlemsvillkor gäller för alla medlemmar från och med 1 aug 2020 och ersätter alla tidigare versioner av medlemsvillkor.

1.2. Nordic Choice Club ingår som del av Nordic Choice Commercial Services AS (NCCS), org. nr. 968 819 372. Medlemsvillkoren är ett avtal mellan medlemmen och NCCS.

1.3. Medlemskapet i Nordic Choice Club är personligt och beviljas endast personer som har fyllt 18 år. Medlemskapet med sina förmåner kan inte utnyttjas av andra än de som är medlemmar.

1.4. Medlemskapet bekräftas via sms och/eller e-post. Varje medlem får ett unikt medlemsnummer. Detta är synligt i inloggat läge i vår app eller på vår hemsida.

1.5. Medlemmen ansvarar för att uppge medlemsnummer på hotellen eller hos partner för att ta del av bonuspoäng och förmåner.

1.6. Vid missbruk av medlemskapet, bonuspoäng eller förmåner förbehåller sig Nordic Choice Club rätten att utesluta medlemmen från bonusprogrammet genom att avsluta medlemskapet. En sådan misskötsel kan, men inte uteslutande, bestå av grovt eller respektlöst uppförande inför hotell, anställda eller partners, kriminella handlingar eller handlingar som generellt uppfattas som omoraliska eller oetiska eller som utgör ett brott mot aktuella medlemsvillkor.

1.7. Medlemmen ansvarar för att på förhand informera sin arbetsgivare, och få dennes godkännande vid behov, när medlemmen räknar med att tjäna bonuspoäng i Nordic Choice Club baserat på övernattningar som betalas av arbetsgivaren. Nordic Choice Club kan under inga omständigheter hållas ansvarig om medlemmen inte informerar och/eller inte får arbetsgivarens samtycke på förhand. Nordic Choice Club rekommenderar generellt medlemmar att få arbetsgivarens samtycke för användning av bonuspoäng.

1.8. Om bonuspoäng som är intjänade i samband med arbete används för privat bruk kan användningen i vissa rättskipningsområden, som till exempel i Sverige, Norge, Finland och Danmark, ha skattemässiga konsekvenser. Medlemmen är skyldig att informera arbetsgivare och/eller relevanta myndigheter om detta och betala alla gällande skatter och avgifter som följer av användandet. Nordic Choice Club frånsäger sig allt ansvar för skatter eller skattskyldighet som åligger medlemmen i detta avseende.

1.9. NCCS förbehåller sig rätten att avveckla Nordic Choice Club med sex månaders varsel till medlemmarna. Ett sådant varsel kan förmedlas via e-post eller publiceras på vår hemsida.

1.10. I händelse av att Nordic Choice Club måste avvecklas på grund av förhållanden i ett lands lagstiftning eller ett domstolsbeslut, eller som följd av ett förbud från ett lands myndigheter, ansvarar NCCS inte för den förlust en sådan avveckling eventuellt kan innebära för den enskilde medlemmen. Nordic Choice Club kommer i möjligaste mån försöka ge varje medlem ett snabbt besked om förhållanden som behandlas under denna punkt skulle inträffa. Punkt 1.8 ovan gäller inte vid avveckling enligt denna bestämmelse.

1.11. Medlemmen kan när som helst avsluta sitt medlemskap i Nordic Choice Club. Uppsägning skall ske skriftligen till kundservice:

E-post: booking@choice.se Brev: Nordic Choice Hotels Kundservice Kistagången 12 164 40 Kista

Uppsägningen träder i kraft omedelbart från det datum kundservice får meddelande om uppsägningen.

1.12. Ett avslutat medlemskap, oavsett orsak till avslut, innebär att medlemmen inte längre kan utnyttja intjänade bonuspoäng, se kravet på aktivt medlemskap vid användning av bonuspoäng avsnitt 4.1.

1.13. Nordic Choice Club förbehåller sig rätten att, utan föregående varsel till var enskild medlem, ändra medlemsvillkoren. Sådana ändringar publiceras på hemsidan och träder i kraft 14 dagar efter att ändringen publicerats om inte annat anges. Medlemmen ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad i förhållande till eventuella ändringar av villkoren.

1.14. När det görs ändringar i medlemsvillkoren som kräver samtycke eller godkännande enligt lag, kommer Nordic Choice Club be medlemmarna om samtycke eller godkännande. För medlemmar som inte ger samtycke eller godkänner de nya villkoren förbehåller sig Nordic Choice Club möjligheten att avsluta medlemskapet. Medlemmen kan säga upp avtalet om medlemskap om denne inte önskar vara bunden av ändrade villkor.

2. Medlemskommunikation, samtycke och behandling av personuppgifter

2.1. NCCS kommer behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att vi eller deltagande partners ska kunna uppfylla avtalet gällande leverans av Nordic Choice Club. Den kontaktinformation som medlem lämnat kommer att användas för kommunikation gällande medlemskapet. Närmare information om behandling av personuppgifter, krav på insyn, korrigering eller radering finns i Personuppgiftsvillkoren.

2.2. Vid tecknande av medlemskap i Nordic Choice Club ombeds medlemmen att samtycka till att ta emot information och erbjudanden från Nordic Choice Hotels per e-post. Medlemmen måste ge samtycke till detta för att kunna gå med i programmet. Medlemmen kan därefter när som helst ändra sitt samtycke.

2.3. Om medlemmen har lämnat samtycke, sänder Nordic Choice Club information och erbjudanden baserat på tidigare köp, samt på de uppgifter medlemmen har lämnat. Därmed kan Nordic Choice Club leverera en bättre upplevelse till den som givit samtycke.

2.4. Medlemmens samtycke är frivilligt och kan när som helst ändras. Samtycken administreras på Min sida som nås genom att logga in på vår app eller vår hemsida www.choice.se. Alternativt kan medlemmen ändra samtycke genom att kontakta kundservice via mail: booking@choice.se eller tel: 0771-666700.

3. Bonuspoäng

3.1. Bonuspoäng är giltiga i tre år (36 månader) från den månad då de tjänades. Därefter förfaller bonuspoängen automatiskt och kan därmed inte nyttjas längre. Vid bonusuttag används de äldsta, giltiga bonuspoängen först.

3.2. Intjänade bonuspoäng och medlemsnummer är personliga och kan inte kopplas ihop med andra medlemmars bonuspoäng eller omvandlas till kontanter.

3.3.Endast den enskilde medlemmens egen omsättning i Nordic Choice Club är bonusgrundande. Det betyder att medlemmen tjänar bonuspoäng för sin egen hotellvistelse, oavsett vem som betalar för övernattningen. Medlemmen kan inte få bonuspoäng för annan än sig själv. Dock ges det bonuspoäng, men inte kvalificerande natt, om medlemmen i samband med sin vistelse bokar extra rum till familjemedlemmar från eget hushåll.

3.4. Dubbla bonuspoäng, bonus för webbokning samt extra bonus ges med utgångspunkt från grundbeloppet (bonuspoäng som ges vid övernattning).

3.5. Nordic Choice Club har rätt att radera felaktigt posterade/intjänade poäng inom sex månader utan varsel.

4. Intjänande av bonuspoäng

4.1. Det ges en bonuspoäng per betald krona (lokal valuta), eller 10 poäng per euro, för logi inklusive frukost samt för eventuell extrasäng vid boende på Nordic Choice Hotels i Norden och Baltikum. Vid paketerbjudanden, specialpriser med mera, gäller egna beräkningar för bonuspoäng (se punkt 4.5 och 4.6). Det ges inte bonuspoäng på bokade men ej utnyttjade nätter, det vill säga no-show. Det är ej möjligt att kombinera intjäning av partner-poäng och Nordic Choice Club-poäng vid boende.

4.2. Vid vistelse i Norge och Danmark ges det en bonuspoäng per betald krona på restaurang (endast mat) som hör till hotellet på Clarion Hotel®, Quality Hotel™ eller våra fristående hotell (ej PS Hotel). Notan måste registreras på räkningen för hotellrummet och betalas vid utcheckning och summan för restaurangpoäng är begränsad till 4 000 bonuspoäng per vistelse. Med vistelse menas den enskilde medlemmens sammanhängande nätter på det aktuella hotellet. Poäng för restaurangbesök kan inte tjänas på de Collection-hotell som finns inom Clarion Hotel®.

4.3. För övernattning som betalas med bonuspoäng (bonusnatt), samt vid "Complimentary"-rum och vid nyttjande av presentkort utställda för en specifik produkt (utan angivet värde), ges inga bonuspoäng.

4.4.Medlemmen får 750 bonuspoäng per natt för egen övernattning på ett Choice-hotell utanför Norden och Baltikum. Förutsatt att medlemmen skickar in en kopia av kvittot från det aktuella hotellet till Nordic Choice Hotels kundservice för registrering.

4.5. Inga bonuspoäng ges vid betalning för arrangemang (bröllop/middagar och liknande) men medlemmen kan få bonuspoäng för egen övernattning. Om medlemmen övernattar i samband med paketpriser (konferenspaket, spapaket, hel- och halvpension med mera) där logi står för en del av totalpriset men det inte är specificerat hur stor andel, får medlemmen, begränsat till egen övernattning, 1000 bonuspoäng per natt.

4.6. Medlemmen får 500 bonuspoäng per natt vid övernattning i samband med rabatterade specialpriser som till exempel, men inte uteslutande, bussoperatörer och liknande. Undantag kan förekomma.

4.7. Bonuspoäng ges inte för hotellvistelser på Nordic Choice Hotels som bokas genom nätbaserat resebolag (Online Travel Agency) inklusive, men inte uteslutande, Expedia.com, Hotels.com, Booking.com, Orbitz.com, CheapTickets.com, Priceline.com och så vidare.Det ges heller inte bonuspoäng vid övernattning för crewpris (crew är personal, besättning på flyg, tåg eller båt eller arbetslag).

4.8.Medlemmen kan efterregistrera bonuspoäng upp till sex månader efter datum för vistelsen genom att ansöka om detta på vår hemsida. Efterregistrering av poäng är endast möjligt för vistelser från och med det datum medlemskap startats.

5. Uttag av bonuspoäng – satser

5.1. Uttag av bonuspoäng förutsätter medlemskap i Nordic Choice Club och tillräckligt antal giltiga bonuspoäng. Bonusövernattning kan äga rum efter att bonuspoängen förfallit (upp till 11,5 månader efter) men måste bokas innan bonuspoängen förfaller. Bonuspoängen måste täcka hela rumskostnaden och kan inte kombineras med annat betalsätt för delbetalning av rum. För avbokningar inom ordinarie avbokningstid kan nyttjade bonuspoäng återföras, förutsatt att de inte förfallit sedan bokningen gjordes. Bokning av bonusuttag sker via Min sida på vår hemsida eller via Nordic Choice Hotels kundservice.

5.2. Ett visst antal standardrum per hotell per natt är avsatta för bonusuttag. På vissa hotell kan även ett visst antal rum av andra rumstyper erbjudas för bonusbokning. Bokning av bonusnatt förutsätter ledig kapacitet avsatt för bonusuttag. Även om alla bonusrum är bokade kan det finnas lediga rum i andra prisklasser.

5.3. Presentkorten "Be my Guest" har maximalt tolv månaders giltighet och gäller endast för hotellen inom Nordic Choice Hotels. Giltigheten är begränsad till bonuspoängens giltighetsdatum. Presentkortets värde kan inte delas upp på flera vistelser. Presentkortet måste täcka hela rumskostnaden och kan inte kombineras med annat betalsätt för delbetalning av rum. Presentkorten kan inte förlängas eller återföras som bonuspoäng till bonuspoäng-kontot.

5.4. I samband med bonusövernattning kan även extrasäng/spjälsäng bokas för poäng, detta förutsätter att rummet har kapacitet för detta och att hotellet har tillgänglighet. Bonuspriset för detta varierar mellan hotellen. För att betala extrasäng/spjälsäng med pengar i samband med bonusbokning, kontakta hotellet.

5.5. För bonusuttag gäller följande (undantag kan förekomma under vissa perioder och kampanjer).

Bonusrum hos Nordic Choice Hotels

En bonusövernattning gäller för två personer inklusive frukost. Aktuella bonuspriser och tillgänglighet för respektive hotell visas på vår hemsida när man är inloggad. Bokning av bonusnatt blir tillgängligt på Min sida så snart medlemmen uppnått minst 7500 poäng.

Det finns 7 kategorier för uttag av bonuspoäng för standardrum:

Kategori 1 7 500 poäng per natt

Kategori 2 10 000 poäng per natt

Kategori 3 15 000 poäng per natt

Kategori 4 20 000 poäng per natt

Kategori 5 25 000 poäng per natt

Kategori 6 30 000 poäng per natt

Kategori 7 40 000 poäng per natt

Nordic Choice Club förbehåller sig rätten att när som helst ändra indelningen av kategorier.

Restaurangbesök på hotell inom Nordic Choice Hotels

Medlem kan använda jämna 10 000 bonuspoäng till ett värde av 300 SEK/NOK/DKK för betalning av nota på restauranger ägda av Nordic Choice Hotels. Medlemmen uppmanas att kontakta hotellet på förhand för att kontrollera om bonusuttag är möjligt i restaurangen. Det ges inga växelpengar på bonusuttag i restaurang.

Donation av bonuspoäng till olika välgörande ändamål

Medlem kan via poängshoppen på vår hemsida donera jämna 10 000 bonuspoäng till ett värde av 300 SEK/NOK/DKK till Nordic Choice Clubs partners för välgörande ändamål.

Bonusrum på utvalda Choice Hotels International hotell i Europa

En bonusövernattning på utvalda Choice-hotell i Europa kostar från 10 000 bonuspoäng. Översikt över vilka hotell detta gäller samt kostnaden i bonuspoäng finns tillgänglig på vår hemsida under Nordic Choice Clubs Europa-sida.

Hyrbil hos våra partners

Medlem kan hyra bil från någon av våra partners genom att beställa en voucher som kan användas som betalning för vissa typer av bilhyra. Voucher kan ställas ut från 25 000 bonuspoäng. Mer detaljer, deltagande partners, hyreslängd och villkor återfinns under Nordic Choice Clubs partnersidor.

Presentkort hos utvalda partners

Medlem med minst 3 500 bonuspoäng, kan via poängshoppen på vår hemsida köpa presentkort hos utvalda partners för sina bonuspoäng.

6. Medlemsnivåer och kvalificerande nätter

6.1. Nordic Choice Club har fyra medlemsnivåer: BLUE, SILVER, GOLD och PLATINUM. Medlemsnivån bestäms utifrån antal kvalificerande nätter eller antal poäng medlemmen tjänar under sin medlemsperiod. Den gräns som först uppnås av poäng eller nätter ger kvalificering till högre nivå.

6.2. En medlemsperiod omfattar tolv månader räknat från den månad medlemmen registrerades som medlem.

6.3. En kvalificerande natt är lika med en övernattning på Nordic Choice Hotels som ger bonuspoäng.

6.4. Det beräknas inte kvalificerande nätter för:

  • Bonusrum (övernattning som betalas med bonuspoäng)
  • ”Complimentary”-rum (fri övernattning)
  • Övernattning på Choice-hotell utanför Norden och Baltikum
  • Hotellvistelser på Nordic Choice Hotels som bokas genom nätbaserat resebolag (Online Travel Agency, se punkt 4.7)
  • På bokade men ej utnyttjade nätter (no-show)

6.5. Övernattning i samband med rabatterade specialpriser ger 0,5 kvalificerande natt.

6.6. Kvalificering till en högre medlemsnivå sker enligt följande bestämmelser:

SILVER – 5 kvalificerande nätter eller 15 000 intjänade bonuspoäng under medlemsperioden

GOLD – 30 kvalificerande nätter eller 50 000 intjänade bonuspoäng under medlemsperioden

PLATINUM – 60 kvalificerande nätter eller 100 000 intjänade bonuspoäng under medlemsperioden

LIFETIME GOLD - 500 000 intjänade bonuspoäng sedan medlemskapets start

LIFETIME PLATINUM - 1 000 000 bonuspoäng sedan medlemskapets start

6.7. Under medlemsperioden har medlemmen möjlighet att kvalificera sig till SILVER, GOLD eller PLATINUM. För BLUE gäller inga kvalifikationsregler. Avancerar medlemmen till en högre medlemsnivå erhålls denna nivå direkt i innevarande period och medlemmen behåller denna under hela nästa medlemsperiod (nya tolv månader). Beräkningen av kvalificerande nätter och poäng nollställs när medlemsperioden är slut. Detta berör inte bonuspoängen för uttag.

6.8. Kvalificering till LIFETIME beräknas på hela medlemstiden, inte per medlemsperiod. Avancerar medlemmen till LIFETIME behålls detta så länge medlemskapet inte avslutas. Medlemmar som uppnått LIFETIME GOLD har fortsatt möjlighet att under en medlemsperiod upparbeta sig PLATINUM eller att i framtiden uppnå LIFETIME PLATINUM enligt ovan regler.

7. Medlemsförmåner

7.1. Enskilda medlemsnivåer: BLUE, SILVER, GOLD och PLATINUM har olika medlemsförmåner, ju högre nivå du når, desto fler förmåner.

7.2. Medlemsförmåner för varje medlemsnivå gäller enligt vad som framgår i medlemsvillkoren vid varje enskild tidpunkt.

7.3. Följande medlemsförmåner gäller ej på Comfort Hotel Xpress samt PS Hotel: gratis mineralvatten, uppgradering vid ankomst, garanterad rumsuppgradering, gratis blus-/skjorttvätt.

7.4. Förmåner: BLUE

7.4.1. Intjänande av bonuspoäng och kvalificerande nätter enligt dessa villkor.

7.4.2.Medlemspris med rabatt på priset för rum med frukost vid bokning på vår egen hemsida, vår app, direkt till hotellet eller via kundservice. Detta kan inte kombineras med andra rabatter. Bokningen måste ske i inloggat läge för medlem. För icke medlem måste medlemskap tecknas i samband med bokning för att bokning ska kunna genomföras.

7.4.3. Vid övernattning på Clarion Hotel®, Quality Hotel™ och våra fristående hotell (ej PS Hotel) i Norge och Danmark, får medlemmen bonuspoäng vid köp av måltid i hotellets restaurang, se ovanstående villkor förknippade med detta. På de Collection-hotell som finns inom Clarion Hotel® erhålls inga bonuspoäng för mat.

7.4.4. Vid övernattning på Clarion Hotel®, Quality Hotel™ och våra fristående hotell i Sverige eller Finland får medlemmen en restaurangkupong till ett värde av 35 SEK eller 4 EUR. Kupongen kan lösas in mot mat eller dryck i hotellrestaurangen (gäller ej sprit eller tobak). På Quality Hotel® kan kupongen också användas till ett urval av mat och dryck från Lounge 24. I Finland krävs samtidigt köp av måltid för att få nyttja kupongen för alkohol. Restaurang kupongerna är personliga och datummärkta och gäller endast under angivet datum. De kan inte ackumuleras eller lösas in till kontanter och det erbjuds ingen växel. På de Collection-hotell som finns inom Clarion Hotel® erhålls ingen restaurangkupong.

7.4.5. Vid bokning via vår egen hemsida eller app erhåller medlem 10 % extra bonuspoäng beräknat på priset för rum med frukost.

7.4.6. Medlemmar kan välja att boka rum utan att registrera kreditkort på vår hemsida eller via vår app. Rummet måste avbokas om medlemmen inte önskar behålla bokningen. Om rummet inte avbokas inom gällande tidsfrist för aktuell bokning debiteras första natten. Underlåtande av betalning kan sändas till inkasso.

7.5. Förmåner: SILVER

7.5.1. Alla förmåner som hör till BLUE gäller.

7.5.2. Förlängd avbokningstid fram till kl 21.00 på ankomstdagen. Denna förmån gäller inte förskottsbetalda bokningar eller bokningar gjorda via nätbaserat resebolag inklusive, men inte uteslutande, Expedia.com, Hotels.com, Booking.com, Orbitz.com, CheapTickets.com, Priceline.com och så vidare.

7.5.3. Restaurangkupong till ett värde av 75 SEK eller 8 EUR, övriga villkor enligt 7.4.4.

7.5.4. 10 % extra förmånsbonus beräknat på bonusen för rum- och frukost priset.

7.5.5. Möjlighet att kostnadsfritt checka ut fram till kl 16.00. Ska avtalas med receptionen vid ankomst.

7.5.6. Medlem erbjuds statusmatch till Five Star nivå hos Hertz i tre års tid. Statusmatch erhålls genom att kontakta Nordic Choice Hotels kundservice.

7.6. Förmåner: GOLD

7.6.1. Alla förmåner som hör till BLUE och SILVER.

7.6.2. En flaska gratis mineralvatten eller läsk per natt från minibaren. Om minibar saknas kan medlemmen få flaskan i receptionen.

7.6.3. Rumsgaranti (undantag gäller vid vissa perioder) på destinationen vid bokning senast 48 timmar före ankomst via Nordic Choice Hotels kundservice till ordinarie pris. Förmånen rumsgaranti kan ej kombineras med avtalspris och andra rabatter. Vid användning av denna förmån kan Nordic Choice Club inte garantera rumskategori och uppgradering.

7.6.4. Möjlighet till kostnadsfri tidig incheckning om hotellet har lediga rum.

7.6.5. Restaurangkupong till ett värde av 125 SEK eller 13 EUR, övriga villkor enligt 7.4.4.

7.6.6. Möjlighet att kostnadsfritt checka ut fram till kl 18.00. Ska avtalas med receptionen vid ankomst.

7.6.7.Möjlighet till uppgradering till bästa tillgängliga rumskategori vid ankomst om det finns ledig kapacitet. Till vilken rumskategori bestäms vid ankomst. Vissa sviter på utvalda hotell är undantagna. På Icehotel gäller detta endast inom varma hotellet.

7.6.8. Medlem erbjuds statusmatch till President Circle nivå hos Hertz i tre års tid. Statusmatch erhålls genom att kontakta Nordic Choice Hotels kundservice.

7.6.9. 20 % extra förmånsbonus beräknat på priset för rum med frukost.

7.7. Förmåner: PLATINUM

7.7.1. En PLATINUM-medlem får alla förmåner som gäller för BLUE-, SILVER- och GOLD-nivån.

7.7.2. Restaurangkupong till ett värde av 125 SEK eller 13 EUR, övriga villkor enligt 7.4.4.

7.7.3. Rumsgaranti (undantag gäller vid vissa perioder) på destinationen vid bokning senast 24 timmar före ankomst via Nordic Choice Hotels kundservice till ordinarie pris. Förmånen rumsgaranti kan ej kombineras med avtalspris och andra rabatter. Vid användning av denna förmån kan Nordic Choice Club inte garantera rumskategori och uppgradering.

7.7.4. Gratis skjort-/eller blustvätt (1 per vistelse). Observera att tidpunkt för inlämning varierar mellan hotellen.

7.7.5. Garanterad uppgradering av rumskategori en nivå, gäller om hotellet har mer än en rumskategori. På Icehotel gäller detta endast inom varma hotellet.

7.7.6. Garanterad sen utcheckning fram till kl 18.00. Måste meddelas till receptionen före ordinarie utcheckningstid.

7.7.7. Har hotellet lediga standard dubbelrum garanteras det att medlem på medlemsnivå PLATINUM kan utnyttja bonuspoäng när det passar medlemmen. Detta gäller bara för medlemmens egen bokning och kan inte utnyttjas av andra. Gäller inte vid bruk av 24-/48-timmars garanti och inte i kombination med förmåner om uppgradering.

7.7.8. Gratis träning på våra hotell med eget gym även när medlemmen inte bor på hotellet. Visa ditt PLATINUM-kort eller ange ditt medlemsnummer i receptionen för att erhålla tillgång till gym. Inte alla hotell erbjuder omklädningsrum och duschmöjligheter i samband med träning.

7.7.9. 30 % extra förmånsbonus beräknat på bonusen för rum- och frukost priset.

8. Nordic Choice Club Mastercard

8.1. Om medlem ansöker om och får beviljat ett Nordic Choice Club Mastercard kommer medlemsnumret stå på kortet.

8.2. För Nordic Choice Club Mastercard gäller särskilda regler och villkor. Dessa villkor skickas tillsammans med medlemmens första Nordic Choice Club Mastercard. Information om regler och förmåner knutet till Mastercard samt länk till uppdaterade villkor finns alltid publicerade på vår hemsida.

9. Nordic Choice Commercial Services och medlemmens ansvar

9.1 Nordic Choice Commercial Services AS (NCCS) är endast ersättningsansvarig för ekonomisk förlust i samband med medlemskapet om NCCS visat oaktsamhet och detta är orsaken till medlems förlust.

9.2. NCCS håller, efter gällande rättsregler, medlem ersättningsansvarig vid eventuellt nyttjande av medlemskap eller medlemskort som är i strid med dessa villkor.

10. Överförande av medlemskap

10.1 NCCS har rätt att överföra avtalet om medlemskap i Nordic Choice Club till ett annat bolag som ska driva Nordic Choice Club vidare.

11. Tvister och tillämplig lag

11.1 I händelse av eventuella tvister beträffande de nuvarande villkoren gäller norsk lagstiftning.