Den här sidan är gjord för nyare webbläsare. För bäst upplevelse, uppgradera din webbläsare till senaste version.

Nordic Choice Club

1. Medlemskap/Allmänna villkor

1.1. Nordic Choice Club ingår som del av Nordic Choice Commercial Services AS (NCCS), org. nr. 968 819 372. Medlemsvillkoren är ett avtal mellan medlemmen och NCCS.

1.2. Medlemskapet i Nordic Choice Club är personligt och beviljas endast personer som har fyllt 18 år. Medlemskapet med sina förmåner kan inte utnyttjas av andra än de som är medlemmar. 

1.3. Medlemskapet bekräftas via sms och/eller e-post. Varje medlem får ett unikt medlemsnummer. Detta är synligt i inloggat läge i vår app eller på vår hemsida.

1.4. Medlemmen ansvarar för att uppge medlemsnummer på hotellen eller hos partner för att ta del av bonuspoäng och förmåner.

1.5. Vid missbruk av medlemskapet, bonuspoäng eller förmåner förbehåller sig Nordic Choice Club rätten att utesluta medlemmen från bonusprogrammet genom att avsluta medlemskapet. En sådan misskötsel kan, men inte uteslutande, bestå av grovt eller respektlöst uppförande inför hotell, anställda eller partners, kriminella handlingar eller handlingar som generellt uppfattas som omoraliska eller oetiska eller som utgör ett brott mot aktuella medlemsvillkor.

1.6. Medlemmen ansvarar för att på förhand informera sin arbetsgivare, och få dennes godkännande vid behov, när medlemmen räknar med att tjäna bonuspoäng i Nordic Choice Club baserat på övernattningar som betalas av arbetsgivaren. Nordic Choice Club kan under inga omständigheter hållas ansvarig om medlemmen inte informerar och/eller inte får arbetsgivarens samtycke på förhand. Nordic Choice Club rekommenderar generellt medlemmar att få arbetsgivarens samtycke för användning av bonuspoäng.

1.7. Om bonuspoäng som är intjänade i samband med arbete används för privat bruk kan användningen i vissa rättskipningsområden, som till exempel i Sverige, Norge, Finland och Danmark, ha skattemässiga konsekvenser. Medlemmen är skyldig att informera arbetsgivare och/eller relevanta myndigheter om detta och betala alla gällande skatter och avgifter som följer av användandet. Nordic Choice Club frånsäger sig allt ansvar för skatter eller skattskyldighet som åligger medlemmen i detta avseende.

1.8 NCCS förbehåller sig rätten att avveckla Nordic Choice Club med sex månaders varsel till medlemmarna. Ett sådant varsel kan förmedlas via e-post eller publiceras på vår hemsida.

1.9. I händelse av att Nordic Choice Club måste avvecklas på grund av förhållanden i ett lands lagstiftning eller ett domstolsbeslut, eller som följd av ett förbud från ett lands myndigheter, ansvarar NCCS inte för den förlust en sådan avveckling eventuellt kan innebära för den enskilde medlemmen. Nordic Choice Club kommer i möjligaste mån försöka ge varje medlem ett snabbt besked om förhållanden som behandlas under denna punkt skulle inträffa. Punkt 1.8 ovan gäller inte vid avveckling enligt denna bestämmelse.

1.10. Medlemmen kan när som helst avsluta sitt medlemskap i Nordic Choice Club. Uppsägning skall ske skriftligen till kundservice:

E-post: booking@choice.se
Brev: Nordic Choice Hotels Kundservice
           Kistagången 12
           164 40 Kista

Uppsägningen träder i kraft omedelbart från det datum kundservice får meddelande om uppsägningen.

1.11. Ett avslutat medlemskap, oavsett orsak till avslut, innebär att medlemmen inte längre kan utnyttja intjänade bonuspoäng, se kravet på aktivt medlemskap vid användning av bonuspoäng avsnitt 4.1.

1.12. Nordic Choice Club förbehåller sig rätten att, utan föregående varsel till var enskild medlem, ändra medlemsvillkoren. Sådana ändringar publiceras på hemsidan och träder i kraft 14 dagar efter att ändringen publicerats om inte annat anges. Medlemmen ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad i förhållande till eventuella ändringar av villkoren.

1.13. När det görs ändringar i medlemsvillkoren som kräver samtycke eller godkännande enligt lag, kommer Nordic Choice Club be medlemmarna om samtycke eller godkännande. För medlemmar som inte ger samtycke eller godkänner de nya villkoren förbehåller sig Nordic Choice Club möjligheten att avsluta medlemskapet. Medlemmen kan säga upp avtalet om medlemskap om denne inte önskar vara bunden av ändrade villkor.

2.564.378.001 24
Bokningskod

Har du en bokningskod? Lägg till den här för att se tillgänglighet. Vill du boka med företagsavtal, bonuspoäng eller se medlemspriser: Logga in

Spara

Bokningskod måste anges

Valt rum

rum Ta bort rum

Lägg till rum
Bokningskoden är tillagd

Din bokningskod har lagts till.

Please note

Are you sure you want to change language?

Please note that if you have initiated a booking or logged in to My page, you will have to start over.