Den här sidan är gjord för nyare webbläsare. För bäst upplevelse, uppgradera din webbläsare till senaste version.

Fullständiga medlemsvillkor

Dessa medlemsvillkor gäller för alla medlemmar från och med 7 december 2015, och ersätter samtidigt alla tidigare gällande villkor. Nordic Choice Hotels förbehåller sig rätten att, enligt bestämmelserna nedan, ändra medlemsvillkoren.

 

1. Medlemskap/Allmänna villkor

1.1.       Medlemskapet i Nordic Choice Club är personligt och beviljas endast personer som har fyllt 18 år. Medlemskapet med sina förmåner kan inte utnyttjas av andra än de som är medlemmar.

1.2.       Medlemmen samtycker till och godkänner att Nordic Choice Club registrerar och behandlar medlemmens personuppgifter i enlighet med gällande lagar och dessa medlemsvillkor. Nordic Choice Commercial Services AS är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som en medlem samtycker till att ge. Uppgifterna samt köp- och uttagsinformation, kan användas av Nordic Choice Hotels och deltagande företag för att administrera Nordic Choice Club, inklusive lagring och beräkning av dina bonuspoäng. Medlemmens adress, e-postadress och mobilnummer kan komma att användas i marknadsföringssyfte och till kommunikationsändamål inom ramen för norsk, svensk och dansk lagstiftning och gällande regler.

1.3.       Medlemmen har rätt till insyn och rättelse av din personliga information. Medlemmen kan återkalla sitt samtycke till att Nordic Choice Commercial Services AS registrerar och behandlar dennes personliga information. Ett återkallande av samtycke kommer att behandlas som en uppsägning av medlemskapet i Nordic Choice Club, se avsnitt 1.10.

1.4.       Det utfärdas ett medlemskort som bevis på medlemskapet. Vid anmälan via våra websidor sänds medlemskort endast ut till invånare i Norden och Baltikum. Medlemmen ansvarar för att visa fram medlemskortet eller uppge medlemsnummer på hotellen för att få bonuspoängen registrerad och kunna få sina personliga förmåner. Medlemskortet skall vara signerat av medlemmen.

1.5.       Vid missbruk av medlemskortet eller bonusprogrammet förbehåller sig Nordic Choice Club rätten att utesluta medlemmen från bonusprogrammet. En sådan misskötsel kan, men inte uteslutande, bestå av grovt eller respektlöst uppförande inför hotell, anställda eller partner, kriminella handlingar eller handlingar som generellt uppfattas som omoraliska eller oetiska eller som utgör ett brott mot aktuella medlemsvillkor.

1.6.       Medlemmen ansvarar för att på förhand informera sin arbetsgivare och få dennes godkännande vid behov när medlemmen räknar med att tjäna bonuspoäng i Nordic Choice Club baserat på övernattningar som betalas av arbetsgivaren. Nordic Choice Club kan under inga omständigheter hållas ansvarig om medlemmen inte informerar och/eller får arbetsgivarens samtycke på förhand. Nordic Choice Club rekommenderar generellt medlemmar att få arbetsgivarens samtycke för användning av bonuspoäng.

1.7.       Om bonuspoäng som är intjänade i samband med arbete används för privat bruk kan användningen i vissa rättskipningsområden, som till exempel i Sverige, Norge, Finland och Danmark, ha skattemässiga konsekvenser. Medlemmen är skyldig att informera arbetsgivare och/eller relevanta myndigheter om detta och betala alla gällande skatter och avgifter som följer av bruket. Nordic Choice Club frånsäger sig allt ansvar för skatter eller skatte skyldighet som åligger medlemmen i detta avseende.

1.8.       Nordic Choice Hotels förbehåller sig rätten att avveckla Nordic Choice Club med sex månaders varsel till medlemmarna. Ett sådant varsel kan förmedlas via e-post eller publiceras på Nordic Choice Clubs hemsida.

1.9.       I händelse av att Nordic Choice Club måste avvecklas på grund av förhållanden i ett lands lagstiftning eller ett domstolsbeslut, eller som följd av ett förbud från ett lands myndigheter, ansvarar Nordic Choice Hotels inte för den förlust en sådan avveckling eventuellt kan innebära för den enskilde medlemmen. Nordic Choice Club kommer i möjligaste mån försöka ge varje medlem ett snabbt  besked, om förhållanden som behandlas under denna punkt skulle inträffa. Punkt 8 ovan gäller inte vid avveckling enligt denna bestämmelse.

1.10.    Medlemmen kan när som helst säga upp sitt medlemskap i Nordic Choice Club. Uppsägning skall ske genom skriftlig anmälan till Nordic Choice Club:
E-post:     customerservice@choiceclub.net
Brev:        Nordic Choice Kundservice
                 Värmdövägen 84
                 131 54 Nacka

Uppsägningen träder i kraft omedelbart från det datum Nordic Choice Club får meddelande om uppsägningen. En uppsägning av medlemskapet innebär att medlemmen inte längre kan utnyttja intjänade bonuspoäng, se kravet på aktivt medlemskap vid användning av bonuspoäng, se avsnitt 4.1.

1.11.    Nordic Choice Club kan fritt och ensidigt ändra medlemsvillkoren utan ytterligare meddelande till enskild medlem. Sådana ändringar får, om inte annat anges, omedelbar verkan. Nordic Choice Club kommer att meddela ändringar i villkoren på hemsidan, men den enskilde medlemmen ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad i förhållande till eventuella ändringar av villkoren.

1.12.    Som gällande medlemsvillkor för Nordic Choice Club räknas de medlemsvillkor som under varje enskild tidpunkt finns att läsa på Nordic Choice Clubs hemsida.

2. Bonuspoäng

2.1.       Bonuspoäng är giltiga i tre år (36 månader) från det datum då de intjänades. Därefter förfaller poängen automatiskt och kan därmed inte utnyttjas längre. Vid bonusuttag används de äldsta, giltiga bonuspoängen först.

2.2.       Intjänade bonuspoäng och medlemsnummer är personliga och kan inte kopplas ihop med andra medlemmars bonuspoäng eller omvandlas till kontanter.

2.3.       Endast den enskilde medlemmens egen omsättning i Nordic Choice Club är bonusgrundande. Det betyder att medlemmen intjänar bonuspoäng för sin egen hotellvistelse, oavsett vem som betalar för övernattningen. Medlemmen kan inte få bonuspoäng för någon annan än den enskilde medlemmen. Dock ges det bonuspoäng om medlemmen i samband med sin vistelse hyr extra rum till familjemedlemmar från eget hushåll. Om medlemmen hyr extra rum till familjemedlemmar räknas dessa rumsnätter dock inte som grund för kvalificerande nätter. Kvalificerande nätter kan endast intjänas om medlemmen själv bor i rummet. 

2.4.       Dubbla bonuspoäng och extrabonus ges med utgångspunkt från grundbeloppet (bonuspoäng som ges vid övernattning).

3. Intjänande av bonuspoäng

3.1.       Det ges en bonuspoäng per betald krona för logi inklusive frukost samt för eventuell extrasäng vid boende på Nordic Choice-hotellen i Norden och Baltikum. Det ges inga bonuspoäng för övernattning på Aronsborgs konferenshotell. Vid paketerbjudanden, specialpriser med mera, gäller egna bonuspoängberäkningar (se punkt 5 och 6). Det ges heller inte bonuspoäng på bokade men ej utnyttjade nätter, det vill säga no-show. 

3.2.       Det ges en bonuspoäng per betald krona på restaurang (endast mat) som hör till hotellet vid vistelse på Clarion Hotel, Quality Hotel eller Fristående hotell i Norge och Danmark, dock begränsat till 4 000 bonuspoäng per vistelse. Med vistelse menas den enskilde medlemmens sammanhängande nätter vid det aktuella hotellet. 

3.3.       För övernattning som betalas med bonuspoäng, samt vid "Complimentary"-rum, ges inga bonuspoäng.

3.4.       Medlemmen får 750 bonuspoäng för egen övernattning per natt på Choice-hotell utanför Norden och Baltikum. En förutsättning är att medlemmen skickar in en kopia av kvittot från det aktuella hotellet till Nordic Choice kundservice för registrering. Det beräknas inte kvalificerande övernattningar (högre medlemsnivå) för sådan vistelse.

3.5.       Inga samlade bonuspoäng ges vid betalning för arrangemang/bröllop/middagar och liknande, men medlemmen kan få bonuspoäng för egen övernattning. Om medlemmen övernattar i samband med paketpriser (konferenspaket, spapaket, hel- och halvpension med mera) där login står för en del av totalpriset men det inte är specificerat hur stor andel, får medlemmen, begränsat till egen övernattning, 750 bonuspoäng per natt.

3.6.       Medlemmen får 500 bonuspoäng per natt vid övernattning i samband med rabatterade specialpriser som till exempel, men inte uteslutande, bussoperatörer, personalpriser och liknande. (Vissa undantag gäller för några personalavtal där bonuspoäng inte ges).

3.7.       Medlemmen får tio bonuspoäng på varje euro som spenderas vid vistelse på ett Sokos-hotell som drivs av finska S-Group (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta). Intjäning av bonuspoäng förutsätter att medlemmen uppger sitt medlemsnummer vid antingen bokning, incheckning eller utcheckning på hotellet.

3.8.       Bonuspoäng eller övernattning mot högre medlemsnivå ges inte för hotellvistelser på Nordic Choice Hotels och/eller Sokos Hotels som bokas genom nätbaserat resebolag inklusive, men inte uteslutande, Expedia.com, Hotels.com, Booking.com, Orbitz.com, CheapTickets.com, Priceline.com och så vidare.

3.9.       En medlemsperiod omfattar tolv månader räknat från den månad medlemmen registrerades som medlem.

3.10.    Medlemmen kan efterregistrera poäng upp till sex månader efter datum för vistelsen genom att skicka in dokumentation med namn på hotell och datum för hotellvistelsen till kundservice.

4. Uttag av bonuspoäng – satser

4.1.       Uttag av bonuspoäng förutsätter medlemskap i Nordic Choice Club och att det finns 10 000 giltiga bonuspoäng på bonuskontot. Bonusövernattningen kan äga rum efter att poängen gått ut (upp till 11,5 månader efter) men bonusövernattningen måste bokas innan poängen förfaller. För avbokningar inom ordinarie avbokningstid kan den utnyttjade bonuspoängen återföras, förutsatt att bonuspoängen inte har förfallit. Bokning av bonusuttag sker via Min sida eller Nordic Choice Kundservice.

4.2.       Bonusövernattning förutsätter att det finns ledig kapacitet av standardrum på hotellet. I denna kategori har det avsatts ett begränsat antal rum för varje enskilt hotell. Även om alla dessa rum är bokade kan det finnas lediga rum i andra prisklasser. Medlemmen uppmanas att boka bonusövernattning i god tid.

4.3.       Presentkorten "Be my Guest" har maximalt tolv månaders giltighet och gäller endast för hotellen inom Nordic Choice Hotels. Giltigheten är begränsad till bonuspoängens giltighetsdatum. Presentkorten kan inte förlängas eller återföras som bonuspoäng på bonuspoängkontot.

4.4.       I samband med bonusövernattning kostar en extrasäng 5 000 poäng, förutsatt att hotellet har ledig kapacitet samt tillgång till extrasängar.

4.5.       För bonusuttag gäller följande satser:

 

Från 10 000 bonuspoäng

En övernattning i standardrum under veckoslut (fredag till lördag, lördag till söndag eller söndag till måndag samt dag före helgdag och helgdag) för två personer på:

Clarion Collection® 
Clarion Hotel®
Comfort Hotel®
*Quality Hotel™ 
Hotel Christiania Teater
Nordic C
Nordic Light
SKT. PETRI

*undantag för vissa Quality Hotel™ som specificeras

eller

Restaurangbesök på hotell inom Nordic Choice Hotels till ett värde av 300 SEK/NOK/DKK. Medlemmen skall meddela detta i receptionen på förhand. Det ges inga växelpengar på bonusuttag i restaurang.

eller

En övernattning för två personer i standardrum under vardag (söndag till fredag) på:

Holmsbu Ski & Spa
Norefjell Ski & Spa
Selma Spa+
Son Spa
Stenungsbaden Yacht Club
Strömstad Spa
Yasuragi
Quality Hotel Dalecarlia
Quality Hotel Frösö Park 
Quality Hotel Lapland
Quality Hotel Sarpsborg 
Quality Hotel Skjærgården
Quality Hotel Vøringfoss         
Quality Hotel & Resort Hafjell    
Quality Hotel & Resort Kristiansand  
Quality Straand Hotel

eller

Donation av bonuspoäng till olika välgörande ändamål.

eller

En övernattning på utvalda Choice-hotell i Europa. Översikt över vilka hotell detta gäller samt poängkostnad finns alltid tillgänglig på Nordic Choice Clubs Europa-sida.

 

Från 20 000 bonuspoäng

En övernattning för två personer i standardrum under vardag (måndag till fredag) på:

Avalon Hotel
Copperhill Mountain Lodge
Farris Bad
Hotel Christiania Teater
Nordic C
Nordic Light
SKT. PETRI
Clarion Collection ® 
Clarion Hotel®
Comfort Hotel®
*Quality Hotel™ 

*undantag för vissa Quality Hotel™ som specificeras

eller

En övernattning för två personer i standardrum under veckoslut (fredag till lördag eller lördag till söndag samt dag före helgdag och helgdag) på:

Avalon Hotel
Copperhill Mountain Lodge
Farris Bad
Holmsbu Ski & Spa
Norefjell Ski & Spa
Selma Spa+
Son Spa
Stenungsbaden Yacht Club
Strömstad Spa
Yasuragi
Quality Hotel Dalecarlia
Quality Hotel Frösö Park 
Quality Hotel Lapland
Quality Hotel Sarpsborg 
Quality Hotel Skjærgården
Quality Hotel Vøringfoss         
Quality Hotel & Resort Hafjell    
Quality Hotel & Resort Kristiansand  
Quality Straand Hotel   

Mer än 20 000 bonuspoäng

Hyrbil från 25 000 bonuspoäng. 

eller

En övernattning för två personer i standardrum på THE THIEF kostar 30 000 bonuspoäng

4.6.       Undantag från ovan nämnda satser kan förekomma under vissa perioder och kampanjer.

5. Kvalificering till nästa medlemsnivå

5.1.       Nordic Choice Club har fyra medlemsnivåer: BLUE, SILVER, GOLD och PLATINUM. Medlemsnivån bestäms av hur många kvalificerande nätter den enskilde medlemmen bor under sin tolv månaders medlemsperiod på Nordic Choice hotell i Norden och Baltikum.

5.2.       En kvalificerande natt är lika med en övernattning till rumspris. Rabatterade specialpriser, som till exempel, men inte uteslutande, bussgrupper, personalpriser och så vidare, motsvarar 0,5 kvalificerande natt på Nordic Choice Hotels i Norden och Baltikum.

5.3.       Det beräknas inte kvalificerande nätter för övernattning som betalas med bonuspoäng eller för ”Complimentary”-rum.

5.4.       Kvalificering till en högre medlemsnivå sker enligt följande bestämmelser:

SILVER  - Nås genom 10 kvalificerande nätter under en medlemsperiod

GOLD – Nås genom 35 kvalificerande nätter under en medlemsperiod

PLATINUM – Nås genom 60 kvalificerande nätter under en medlemsperiod

5.5.       Under medlemsperioden har medlemmen möjlighet att kvalificera sig till SILVER, GOLD eller PLATINUM. För BLUE gäller inga kvalifikationsregler. Avancerar medlemmen till en högre medlemsnivå, behåller medlemmen den under hela nästa medlemsperiod (nya tolv månader). Summan av kvalificerande nätter nollställs när medlemsperioden är slut. Detta berör inte bonuspoängen för uttag.

6. Medlemsförmåner

6.1.       Enskilda medlemsnivåer: BLUE, SILVER, GOLD och PLATINUM har olika medlemsförmåner, dessa bygger på att ju högre nivå du når, desto fler förmåner kan du utnyttja.

6.2.       Medlemsförmåner som tilldelas den enskilda medlemsnivån gäller enligt vad som framgår i medlemsvillkoren vid varje enskild tidpunkt.

6.3.       På SILVER- eller GOLD-nivå kan medlemmen välja två (SILVER) eller tre (GOLD) personliga förmåner. De valda förmånerna kan inte träda i kraft förrän vid nästa hotellbesök och senast till och med 48 timmar efter att medlemmen har lagrat sina val på sin personliga medlemsprofil på Nordic Choice Clubs hemsida. Medlemmar på SILVER- eller GOLD-nivå har också möjlighet att välja bort de personliga förmånerna mot en procentuell ökning i intjäningen av bonuspoäng till de under varje tidpunkt gällande procentsatserna, se nedan.

6.4.       Följande medlemsförmåner gäller ej på Comfort Hotel Xpress: gratis tidning, uppgradering till nästa rumskategori, garanterad rumsuppgradering, gratis blus/skjort-tvätt, rumsuppgradering vid bonusuttag och gratis mineralvatten eller läsk från minibaren. 

 

6.5.       Förmåner som hör till BLUE

6.5.1.   Gratis dagstidning vid vistelse på Nordic Choice Hotels i Norden och Baltikum.

6.5.2.   Intjäning av bonuspoäng i enlighet med dessa villkor.

6.5.3.   Vid övernattning på Clarion Hotel®, Quality Hotel™ och Fristående hotell i Norge och Danmark, får medlemmen bonuspoäng vid köp av måltid i hotellets restaurang, se ovanstående villkor förknippade med detta.

6.5.4.   Vid övernattning på Clarion Hotel®, Quality Hotel™ och Fristående hotell i Sverige får medlemmen en restaurangkupong till ett värde av 35 SEK som kan lösas in mot mat eller dryck i hotellrestaurangen (gäller ej sprit eller tobak). Restaurangkupongerna är personliga och datummärkta och gäller endast under angivet datum. De kan inte heller ackumuleras eller lösas in till kontanter och det erbjuds ingen växel.

 

6.6.       Förmåner som hör till SILVER

6.6.1.   Alla förmåner som hör till BLUE gäller.

6.6.2.   5% rabatt på bästa tillgängliga pris. Detta kan inte kombineras med andra rabatter eller med prepaid-bokning. För att få denna rabatt måste medlemmen boka som inloggad på www.choice.se, via kundservice, eller kontakta hotellet direkt.   

6.6.3.   ”Bo två, betala för en”, söndag till fredag, till 5% rabatt på bästa tillgängliga pris (gäller inte avtalspris och kan inte kombineras med andra rabatter). Två personer i dubbelrum till priset för samma rum beräknat på en person.

6.6.4.   Förlängd avbokningstid fram till kl 21.00 på ankomstdagen utan kostnad. Rumsbokningen ska dock alltid garanteras med kreditkort.

6.6.5.   Vid övernattning på Clarion Hotel®, Quality Hotel™ och Fristående hotell i Sverige får medlemmen en restaurangkupong till ett värde av 35 SEK som kan lösas in mot mat eller dryck i hotellrestaurangen (gäller ej sprit eller tobak). Restaurangkupongerna är personliga och datummärkta och gäller endast under angivet datum. De kan inte heller ackumuleras eller lösas in till kontanter och det erbjuds ingen växel.

6.6.6.   Medlem ges prioritet på väntelista.

6.6.7.   Nordic Choice Club MasterCard för endast 200 SEK i årsavgift.

6.6.8.   En medlem kan därtill välja två av följande personliga förmåner: 

  • Uppgradering till nästa rumskategori vid ankomst, om det finns ledig kapacitet
  • Dubbla bonuspoäng vid var tionde övernattning
  • Uppgradering av rum vid bonusuttag, om det finns ledig kapacitet vid ankomst
  • Gratis mineralvatten eller läsk från minibaren (en flaska per natt)
  • Sen utcheckning fram till kl. 16.00 (efter avtal vid incheckning

Eller

  • Välja bort de personliga förmånerna ovan mot 10 % extra bonuspoäng per vistelse.

 

6.7.       Förmåner som hör till GOLD

6.7.1.   Som GOLD-medlem får medlemmen alla BLUE- och standard SILVER-förmåner, dock inte personliga SILVER-förmåner.

6.7.2.   Rumsgaranti (undantag gäller vid vissa perioder) på resmålet om du bokar senast 48 timmar före ankomst via Choice Interaction Center till ordinarie pris (city high). Förmånen rumsgaranti gäller ej vid avtalspris och andra rabatter. Vid användning av denna förmån kan Nordic Choice Club inte garantera rumskategori och uppgradering.

6.7.3.   Möjlighet till tidig incheckning om hotellet har lediga rum.

6.7.4.   Vid övernattning på Clarion Hotel®, Quality Hotel™ och Fristående hotell i Sverige får medlemmen en restaurangkupong till ett värde av 125 SEK som kan lösas in mot mat eller dryck i hotellrestaurangen (gäller ej sprit eller tobak). Restaurangkupongerna är personliga och datummärkta och gäller endast under angivet datum. De kan inte heller ackumuleras eller lösas in till kontanter och det erbjuds ingen växel.

6.7.5.   Möjlighet att checka ut fram till kl 18.00. Ska avtalas med receptionen vid ankomst.

6.7.6.   Möjlighet till uppgradering till bästa rumskategori vid ankomst om det finns ledig kapacitet. Till vilken rumskategori bestäms vid ankomst.

6.7.7.   ”Bo två, betala för en” till 5% rabatt på bästa tillgängliga pris alla dagar (gäller inte avtalspris och kan inte kombineras med andra rabatter). Två personer i dubbelrum till priset för samma rum beräknat på en person.

6.7.8.   Nordic Choice Club MasterCard utan årsavgift.

6.7.9.   En medlem kan därtill välja dessa tre personliga förmåner:

  • Uppgradering av rum vid bonusuttag, om det finns kapacitet vid ankomst
  • Gratis mineralvatten eller läsk från minibaren (en flaska per natt)
  • Dubbla bonuspoäng vid var åttonde övernattning

Eller

  • Välj bort de personliga förmånerna mot att få 20 % extra bonuspoäng per vistelse.

 

6.8.       Förmåner som hör till PLATINUM

6.8.1.   En PLATINUM-medlem får alla standardförmåner som gäller för BLUE-, SILVER- och GOLD-nivån.

6.8.2.   Alla personliga GOLD-förmåner gäller, men möjligheten att välja 10 % eller 20 % extra bonuspoäng gäller inte för PLATINUM-medlemmar. PLATINUM medlemar får emellertid dubbla bonuspoäng vid var åttonde övernattning (personlig GOLD-förmån).

6.8.3.   Rumsgaranti (undantag gäller vid vissa perioder) på resmålet om du bokar senast 24 timmar före ankomst via Choice Interaction Center till ordinarie pris (city high). Förmånen rumsgaranti gäller ej vid avtalspris och andra rabatter. Vid användning av denna förmån kan Nordic Choice Club inte garantera rumskategori och uppgradering.

6.8.4.   Gratis skjort- och blustvätt (1 per vistelse) om tvätten leverans före kl18.00 (tidpunkt för inlämnande varierar mellan hotellen).

6.8.5.   Garanterad uppgradering av rumskategori en nivå (om hotellet har mer än en rumskategori och rum av högre kategori är lediga vid bokningstillfället)

6.8.6.   Garanterad sen utcheckning fram till kl18.00. Måste meddelas till receptionen före ordinarie utcheckningstid.

6.8.7.   Har hotellet lediga standarddubbelrum garanteras det att medlem på medlemsnivå PLATINUM kan utnyttja bonuspoäng när det passar medlemmen. Detta gäller bara för medlemmens egen bokning och kan inte utnyttjas av andra. Gäller inte vid bruk av 24-/48-timmars garanti.

6.8.8.   Gratis träningserbjudande vid övernattning på Clarion Hotel®, Clarion Collection®, Quality Hotel™ och Fristående hotell. Om hotellet inte har egna träningsfaciliteter kan medlemmen få erbjudanden på övriga lokala träningscenter och likande. 

7. Nordic Choice Club MasterCard

7.1.       För Nordic Choice Club MasterCard gäller särskilda regler och villkor. Dessa villkor sänds tillsammans med medlemmens första Nordic Choice Club MasterCard, och uppdaterade villkor finns alltid att läsa på Nordic Choice Clubs hemsida.

8. Tvister och tillämplig lag

8.1.       I händelse av eventuella tvister beträffande de nuvarande villkoren gäller norsk lagstiftning.

8.2.       Eventuella tvister ska avgöras av norska domstolar, och Oslo tingsrätt gäller som särskilt avtalad domstol.

 

2.280.169.511 23

Bokningskod

Har du en bokningskod? Lägg in den här för att göra en sökning. Vill du boka med företagsavtal eller bonuspoäng: Logga in på Min sida.

Spara
Bokningskod måste anges

Valt rum

rum Ta bort rum

Lägg till rum

Bokningskoden är tillagd

Bokningskoden är tillagd.

OK